Avainsana: himmennäkorona

 • Kokemukseni koronasta: Mitä tapahtuu minulle, kun kaikki keikat on peruttu!

  Kokemukseni koronasta: Mitä tapahtuu minulle, kun kaikki keikat on peruttu!

  Oli vuoden 2020 maalis­kuu kun kaikki tapah­tui ja olin ollut viimei­sel­lä keikal­la Kerubis­sa. Tarkoi­tus oli lähteä Helsin­kiin katso­maan seuraa­vaa keikkaa, mutta kaikki perut­tiin siltä kuulta ja kukaan ei tiennyt mihin tämä virus pystyy.Olin ssinä vaihees­sa nuori­so­vers­taal­la tekemäs­sä työhar­joit­te­lua, kun virus tuli kaikkien elämään ja pilasi kaiken. Onneksi minulla oli jonkin­lai­nen suunni­tel­ma jatkos­ta koska halusin jatkaa…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

  Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

  Reilu vuosi sitten, kun uutiset koronas­ta levisi­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vaikea hahmot­taa. Ajatte­lin aluksi, ettei tämä ole muuta­maa kuukaut­ta kummem­pi rutis­tus ja sitten päästään normaa­liin elämään. Toisin kuiten­kin kävi. Ennen koronaa minulla oli hyvin aktii­vi­nen sosiaa­li­nen elämä kodin ulkopuo­lel­la. Tehtiin ystävien kanssa mitä ikinä keksim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdessä. Kun se kaikki…

  Lue lisää

 • Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koronan alkuai­ka oli hämmen­tä­vää. Asuin silloin vielä Kouvo­las­sa. Koulun oppitun­nit oli ohi ja pelkäs­tään itsenäi­ses­ti toteu­tet­ta­via asioita jäljel­lä.Sinä keväänä oli serkku­ni häät, joihin en osallis­tu­nut fluns­sa­ni vuoksi, mutta jälkeen­päin tuli mietti­neek­si, että ihan hyvä näin – ehkä siitä muut olisi myös sairas­tu­neet ja mietti­neet onko tää korona? Siitä huoli­mat­ta menin nuhai­se­na katso­maan Dinosau­rus-näytte­lyä Tikku­ri­laan, ja…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Joko tämä on jo ohi?

  Kokemukseni koronasta: Joko tämä on jo ohi?

  “Kun korona alkoi, tuntui, ettei tämä voi olla totta. Luojan kiitos, sain olla mukana yhdessä teatte­ri­pro­jek­tis­sa loppuun asti. Tietys­ti korona pilasi meidän karon­kan, jota ei koskaan saatu. Kesäksi en viitsi­nyt lähteä mukaan uuteen teatte­ri projek­tiin ja halusin­kin luopua tästä teatte­ri­ryh­mäs­tä. Totta­kai tilanne mieti­tyt­ti, mutta alkuun ei osannut pelätä asiaa tai liiaksi miettiä. Lähinnä vain eli…

  Lue lisää

 • twitch

  Music Against Drugs ry:n strea­mauk­set tapah­tu­vat Orange Casset­te twitch-kanaval­lam­me. Seuraa­vak­si kanaval­la pyöräh­tä­vät #himmen­nä­ko­ro­na strea­mauk­set. Stream-päivät ovat keski­viik­ko 12.5. klo 17 – 19, torstai 20.5. klo 17 – 19, torstai 27.5. klo 17 – 19 ja torstai 3.6. klo 17 – 19. Lue näistä lisää tästä

  Lue lisää

 • Nuoret streamaavat koronaa himmeäksi

  Nuoret streamaavat koronaa himmeäksi

  Kun kaikki kiva on kielletty, vai onko? Eri puolil­ta Suomea tulevat nuoret keskus­te­le­vat Digi-Ink toimin­taan kuulu­vas­sa #himmen­nä­ko­ro­na ‑kampan­jas­sa mm. harras­tuk­sis­ta ja hyvin­voin­nis­ta, yksinäi­syy­des­tä ja korona­jak­sa­mi­ses­ta sekä etäilyn mukanaan tuomis­ta haasteis­ta – miksei mahdol­li­suuk­sis­ta­kin. Nuorten keskus­te­lus­sa on mukana Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo. Strea­maus tapah­tuu Orange Casset­te twitch-kanaval­lam­me: https://www.twitch.tv/orangecassette Jokai­sel­la strea­mil­la on oma aiheen­sa. Anna…

  Lue lisää