Riemu Finland ry tarjoaa monipuolisia osallistumismahdollisuuksia kaikille 13–29-vuotiaille nuorille ympäri Suomea! Voit osallistua toimintaan sekä verkon yli että paikan päällä Jyväskylässä tai osallistumalla eri paikkakunnilla järjestettäviin iltatapahtumiin. Vapaaehtoistoiminnan lisäksi Riemu Finland ry tarjoaa laajan valikoiman harjoittelutoimenkuvia eri aloilta muun muassa Ink-tiimitoiminnan muodossa. Verkossa tapahtuma toiminta ja ilmaiset osallistumismahdollisuudet takaavat jokaiselle mahdollisuuden hypätä mukaan meininkiin! Lue lisää osallistumismahdollisuuksista toimintakohtaisilta sivuiltamme.

Digi-Ink

Osal­lis­tu Digi-Inkin mak­sut­to­miin verk­ko­val­men­nuk­siin edis­tääk­se­si työn­ha­kua tai opin­to­ja­si!

Kam­pan­jat

Tule mukaan teke­mään kam­pan­joi­ta sinul­le tär­keis­tä aiheis­ta – hyväs­sä poru­kas­sa!

Amik­sil­le

Amis-han­ke on amma­tiin opis­ke­le­vil­le suun­nat­tua toi­min­taa – ver­kos­sa ja live­nä!

Ink-tii­mi

Etsit­kö työ­ko­kei­lu- tai har­joit­te­lu­paik­kaa? Kai­paat­ko tukea tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­mien sel­kiyt­tä­mi­seen?

Ilta­ta­pah­tu­mat

Läh­de jär­jes­tä­mään Rie­mu­fest
-tapah­tu­mia hyväs­sä poru­kas­sa ympä­ri Suo­mea!

ISGee

Kiin­nos­taa­ko yhdes­sä pelaa­mi­nen? Tuu mukaan ISGee-peliyh­tei­sön toi­min­taan!