Yhteystiedot

Juho-Heikki “Juhis” Korhonen

Hallin­to­pääl­lik­kö
+358 44 344 8039
juho-heikki.korhonen(at)riemufinland.fi

Joni Söderman

Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö
+358 50 439 0505
joni.soderman(at)riemufinland.fi

Reeta Nitovuori

Viestin­tä­pääl­lik­kö
+358 50 345 6350
reeta.nitovuori(at)riemufinland.fi

Milo Kantalainen

Viestintäassistentti/Graafikko
+358 50 589 8869
milo.kantalainen(at)riemufinland.fi

Jessica Piispanen

Ink-tiimi­pääl­lik­kö
+358 50 343 8190
jessica.piispanen(at)riemufinland.fi

Juho Oikari

Ink-tiimi­val­men­ta­ja
+358 50 463 4345
juho.oikari(at)riemufinland.fi

Mikael minkkinen

Koordi­naat­to­ri
Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus
+358 50 445 6449
mikael.minkkinen(at)riemufinland.fi

Mark Kelly

Ink-tiimi­val­men­ta­ja
+358 50 454 4526
mark.kelly(at)riemufinland.fi

Eerik Niemelä

Projek­ti­pääl­lik­kö: Ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tu päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus ‑kehit­tä­mis­han­ke
+358 50 320 5550
eerik.niemelä(at)riemufinland.fi

Anne Korkia-Aho

Projek­ti­työn­te­ki­jä
Ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tu
päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus ‑kehit­tä­mis­han­ke
+358 (0)505857851
anne.korkia-aho@riemufinland.fi

Saara Martikainen

Projek­ti­koor­di­naat­to­ri, Digi-Ink
+358 50 512 5987
saara.martikainen(at)riemufinland.fi

Miikka Pihlaja

IT-tuki
+358 50 351 1413
miikka.pihlaja(at)riemufinland.fi

Eetu kritz-huhtanen

Koordi­naat­to­ri ISGee-peliyh­tei­sö
050 336 2231
eetu.kritz-huhtanen(at)riemufinland.fi

Sampo-Ilmari Tuhkalehto

Toimin­nan­joh­ta­ja
sampo-ilmari.tuhkalehto(at)riemufinland.fi

Sini Nykänen (perhevapaalla)

Projek­ti­työn­te­ki­jä: Ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tu päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus ‑kehit­tä­mis­han­ke

Medialle

Haastat­te­lu­pyyn­nöt ja kyselyt viestin­tä­ma­te­ri­aa­lei­hin liittyen voitte osoit­taa
Reeta Nitovuo­rel­le: 050 345 6350, reeta.nitovuori(at)riemufinland.fi

Laskutusosoite

Riemu Finland ry
Mataran­ka­tu 4, 3. kerros
40100 Jyväs­ky­lä

Etsitkö yhteistyökumppania?

Kaksin aina kauni­him­pi. Olemme kiinnos­tu­nei­ta kuule­maan sekä valta­kun­nal­li­sis­ta että alueel­li­sis­ta yhteis­työ­kump­pa­nuus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja suunnit­te­le­maan yhdessä uusia. Lähde­tään yhdessä tekemään työtä lasten ja nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sek­si.

Yhteis­työ­kump­pa­nuuk­siin liitty­vät yhtey­de­no­tot voi osoit­taa hallin­to­pääl­li­köl­lem­me Juho-Heikki Korho­sel­le.