Yhteys­tie­dot

Juho-Heik­ki “Juhis”
Kor­ho­nen

Hal­lin­to­pääl­lik­kö

+358 44 344 8039
juho-heik­ki.
korhonen(at)riemufinland.fi

Joni Söder­man

Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö

+358 50 439 0505
joni.soderman(at)riemufinland.fi

Milo Kan­ta­lai­nen

Viestintäassistentti/Graafikko

+358 50 589 8869
milo.kantalainen(at)riemufinland.fi

Ree­ta Nito­vuo­ri

Vies­tin­tä­pääl­lik­kö

+358 50 345 6350
reeta.nitovuori(at)riemufinland.fi

Juho Oika­ri

Ink-tii­mi­val­men­ta­ja

+358 50 463 4345
juho.oikari(at)riemufinland.fi

Jes­sica Piis­pa­nen

Ink-tii­mi­pääl­lik­kö

+358 50 343 8190
jessica.piispanen(at)riemufinland.fi

Mark Kel­ly

Ink-tii­mi­val­men­ta­ja

+358 50 454 4526
mark.kelly(at)riemufinland.fi

Jen­na Mäen­pää

ISGee-har­joit­te­li­ja

+358 50 336 2231
jenna.maenpaa(at)riemufinland.fi

Eerik Nie­me­lä

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö: Ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus ‑kehit­tä­mis­han­ke

+358 50 320 5550
eerik.niemelä(at)riemufinland.fi

Sini Nykä­nen

Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä: Ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus ‑kehit­tä­mis­han­ke

+358 50 585 7851
sini.nykanen(at)riemufinland.fi

Miik­ka Pih­la­ja

IT-tuki

miikka.pihlaja(at)riemufinland.fi

Mat­ti Turu­nen

IT-tuki

matti.turunen(at)riemufinland.fi

Emma Hei­no­nen

Tuot­ta­ja Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus
+358 50 445 6449
emma.heinonen(at)riemufinland.fi

Son­ja Sil­lan­pää

Assis­tent­ti

+358 45 117 7048
sonja.sillanpaa(at)riemufinland.fi

Sam­po-Ilma­ri Tuh­ka­leh­to

Toi­min­nan­joh­ta­ja

sampo-ilmari.tuhkalehto(at)riemufinland.fi

Tee­mu Auvi­nen

Tuo­tan­to­koor­di­naat­to­ri (opin­to­va­paal­la)

teemu.auvinen(at)riemufinland.fi

Medial­le

Haas­tat­te­lu­pyyn­nöt ja kyse­lyt vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­lei­hin liit­tyen voit­te osoit­taa
Ree­ta Nito­vuo­rel­le: 050 345 6350, reeta.nitovuori(at)riemufinland.fi

Las­ku­tuso­soi­te

Rie­mu Fin­land ry
Mata­ran­ka­tu 4, 3. ker­ros
40100 Jyväs­ky­lä

Etsit­kö yhteis­työ­kump­pa­nia?

Kak­sin aina kau­ni­him­pi. Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta kuu­le­maan sekä val­ta­kun­nal­li­sis­ta että alu­eel­li­sis­ta yhteis­työ­kump­pa­nuus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja suun­nit­te­le­maan yhdes­sä uusia. Läh­de­tään yhdes­sä teke­mään työ­tä las­ten ja nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si.

Yhteis­työ­kump­pa­nuuk­siin liit­ty­vät yhtey­de­no­tot voi osoit­taa hal­lin­to­pääl­li­köl­lem­me Juho-Heik­ki Kor­ho­sel­le.