Amis-hanke on verkos­sa ja livenä toteu­tet­ta­vaa maksu­ton­ta ammatil­li­sil­le opiske­li­joil­le suunnat­tua toimin­taa.

Lisätään yhdessä ammat­tiin opiske­le­vien hyvin­voin­tia sekä näkyvyyt­tä ja kuulu­vuut­ta!
Toimin­ta on opiske­li­joi­den itsensä näköis­tä ja heidän tarpeis­taan lähte­vää. Myös me ollaan ylpeäs­ti amisten asialla! Alta näet tulevan toimin­tam­me. Osallis­tu­mi­nen on ilmais­ta, eikä sido mihin­kään. Jätä yhteys­tie­to­si alla olevas­ta painik­kees­ta, niin kuulet lisää toimin­nas­ta. Yhteys­tie­to­jen jättä­mi­nen ei sido sinua mihin­kään.

BOOSTIPIIRI

Kaipaat­ko boostia itsetun­toon tai arjen hallin­taan? Onko suunta tai lukkari hukassa? Tule mukaan hyvin­voin­ti­ryh­mään, jossa käymme läpi tehok­kaat vinkit kouluar­jen ja mielen hallin­taan. Tarjol­la siis toimi­vaa tukea rennos­sa ja lempeäs­sä porukas­sa. Liitty­mis­lin­kin valmen­nuk­siin saat, kun jätät yhteys­tie­to­si alla olevan painik­keen kautta.

Seuraa­vat etäryh­mä­ta­paa­mi­set Zoomis­sa:

Maalis­kuu:

  • to 21.3 klo 15–16:30
  • to 28.3 klo 15–16:30

Huhti­kuu:

  • to 11.4 klo 15–16:30
  • to 18.4 klo 15–16:30
  • to 25.4 klo 15–16:30


NIKSAPIIRI

Onks sulla nikotii­ni­fak­tat hallus­sa? Määräät­kö ite vai määrit­tää­kö nikotii­ni sun arkea? Kiinnos­taa­ko nikotii­ni­va­paa elämä? Tule mukaan ryhmään, jossa jutel­laan nikotii­nin käytös­tä ja pohdi­taan yhdessä keinoja käytön vähen­tä­mi­seen. Tarjol­la siis jeesiä lopet­ta­mi­sen tueksi hauskal­la ja rennol­la otteel­la.

Seuraa­vat etäryh­mä­ta­paa­mi­set Zoomis­sa:

Huhti­kuu:

  • ma 8.4 klo 15–16:30
  • ma 15.4 klo 15–16:30
  • ma 22.4 klo 15–16:30

Jäikö joku asia mieti­tyt­tä­mään? Kysy lisää:

Sini Nykänen
sini.nykanen@riemufinland.fi
+358 (0)505857851
sini.nykanen@riemufinland.fi