Nuoret streamaavat koronaa himmeäksi

Tummassa kuvassa lautaileva henkilö ja toinen joka kuuntelee kuulokkeita. kuvan päällä pelinäppäimistön valoja ja teksti #himmennäkorona. Kuvassa lisäksi kolme miksofonia ja teksti "streameja nuorilta nuorille.

Kun kaikki kiva on kielletty, vai onko?

Suomen kartta johon on merkitty neljä pistettä ilmaisemaan sitä, kuinka osallistujat ovat eri puolelta maata. Pisteet sijaitsevat Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa.

Eri puolil­ta Suomea tulevat nuoret keskus­te­le­vat Digi-Ink toimin­taan kuulu­vas­sa #himmen­nä­ko­ro­na ‑kampan­jas­sa mm. harras­tuk­sis­ta ja hyvin­voin­nis­ta, yksinäi­syy­des­tä ja korona­jak­sa­mi­ses­ta sekä etäilyn mukanaan tuomis­ta haasteis­ta – miksei mahdol­li­suuk­sis­ta­kin.

Nuorten keskus­te­lus­sa on mukana Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo.

Strea­maus tapah­tuu Orange Casset­te twitch-kanaval­lam­me: https://www.twitch.tv/orangecassette

Jokai­sel­la strea­mil­la on oma aiheen­sa. Anna strea­mei­hin ideoita vastaa­mal­la ennak­ko­ky­sy­myk­siin Insta­gram-tilil­läm­me: Musica­gainstdrugs.

Vääriä vastauk­sia ja huonoja ideoita ei ole. Tarkoi­tus on puhua, oppia toisil­ta ja käsitel­lä erilai­sia vinkke­jä, joiden avulla taltut­taa vaikka yksinäi­syy­den kokemus­ta tai korona-ahdis­tus­ta.

Stream­päi­vät ovat:
keski­viik­ko 12.5. klo 17 19
torstai 20.5. klo 17 19
torstai 27.5. klo 17 19
torstai 3.6. klo 17 19

#himmennäkorona ‑somehaaste

Kampan­jaan sisäl­tyy viikot­tai­sia somehaas­tei­ta. Näillä pyritään tekemään omasta ja toisen päiväs­tä astetta parempi.

Strea­meis­ta tehdään myös jälki­kä­teen julkais­ta­va YouTu­bes­sa ‑versio, joka julkais­taan kanaval­lam­me.

P.S. Strii­mauk­sen suunnit­te­lee ja toteut­taa ryhmä nuoria osana Digi-ink- toimin­taa. Mikäli myös sinua kiinnos­tai­si strii­maus, kampan­join­ti tai muu verkos­sa tapah­tu­va ryhmä­toi­min­ta, katso lisää osoit­tees­ta: https://riemufinland.fi/osallistu/digi-ink-toiminta/