Kategoria: Poiminnat

 • Kesän 2024 Ink-tiimi käynnistyy kesäkuussa

  Kesän 2024 Ink-tiimi käynnistyy kesäkuussa

  Ink-tiimi on kevään 2024 osalta täynnä ja seuraa­vak­si mukaan voi hakea kesäkuus­sa start­taa­vaan kesän Ink-tiimiin. Lue lisää Ink-tiimin mahdol­li­suuk­sis­ta alla olevan linkin kautta. Kesän 2024 Ink-tiimi­jak­so käynnis­tyy maanan­tai­na 10.6.2024!Tiimi­har­joit­te­lun voit suori­taa joko työko­kei­lu­na tai opintoi­hin kuulu­va­na työssä oppimi­se­na. Tutustu tarkem­min Ink-tiimin toimin­taan ja hae mukaan tästä linkis­tä.

  Lue lisää

 • RiemuFest Riihimäki– Hausjärvi–Loppi

  RiemuFest Riihimäki– Hausjärvi–Loppi

  💥Perjan­tai­na 19.4. kello 17–22 Pelto­saa­ren koulun (Kalevan­ka­tu 5–11, Kalevan­ta­lo) valtaa maksu­ton Riemu­Fest täynnä mielen­kiin­tois­ta tekemis­tä!💥 🔜 Luvassa mm.  ✨️ Hohto­bi­leet 🕵️ Mystee­rei­tä pop up ‑pakohuo­nees­sa! 🎮 VR-laseja ja muita pelipis­tei­tä! 🎨Uv-kasvo­maa­laus­ta 🏆Kahoot-tieto­vi­so­ja huikeil­la palkin­noil­la! 🎶 Livemusiik­kia Riihi­mäen musiik­kio­pis­ton bändeil­tä ❕️Tapah­tu­ma on päihtee­tön ja suunnat­tu kaikil­le kuudes­luok­ka­lai­sil­le ja tätä vanhem­mil­le nuoril­le. Terve­tu­loa! Kuva: Juho Virin­kos­ki

  Lue lisää

 • Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Ovatko verkko- ja konsolipelit, lanit sekä lautapelit ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa?  Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Haemme nyt koordi­naat­to­ria vastaa­maan 18–29-vuotiaille nuoril­le suunna­tun ISGee-peliyh­tei­sön toimin­nas­ta. Toimin­nan tavoit­tee­na on verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­nen…

  Lue lisää

 • Haemme koordinaattoria

  Haemme koordinaattoria

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Digi-Ink-toimin­taan Koordi­naat­to­ria Tule tekemään kanssam­me tärkeää työtä nuorten tervey­den, hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si! Tarjol­la on toistai­sek­si voimas­sa oleva työsuh­de iloises­sa ja kannus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä, jossa on tilaa luovuu­del­le. Koordi­naat­to­ri­na vastaat Digi-Ink-toimin­nas­ta, jonka tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten aikuis­ten mielen­ter­vey­den vahvis­ta­mi­nen, voima­va­ro­jen lisää­mi­nen sekä yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­nen verkos­sa toteu­tet­ta­val­la vertais­ryh­mä­toi­min­nal­la.  Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa: Koordi­naat­to­ril­ta…

  Lue lisää

 • Toimintatori

  Toimintatori

  Riemufest-tapahtuman (ent. Music Against Drugs -iltatapahtuma) toimintatori tarjoaa kunnan harrastetoimijoille maksuttoman foorumin toiminnan näkyvyyden edistämiseen ja uusien potentiaalisten harrastajien tapaamiseen. Oman infopis­teen lisäksi harras­te­toi­mi­joil­la on mahdol­li­suus päästä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuoril­le toimin­ta­to­ri tarjoaa mahdol­li­suu­den päästä kuule­maan erilai­sis­ta tavois­ta harras­taa paikka­kun­nal­laan ja löytää uusia kaverei­ta! Seuraa­vat Riemu­fest-tapah­tu­mat tullaan järjes­tä­mään Jyväs­ky­läs­sä (Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit 12.4.) ja Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi ‑alueel­la (Pelto­saa­ren koulu, Riihi­mä­ki 19.4. ). Terve­tu­loa mukaan! Lämpi­mäs­ti terve­tu­loa mukaan! Lisätie­dot ja toimin­ta­to­rin koordi­noin­ti: Emma Heino­nenemma.heinonen@riemufinland.fi+358 (0)50…

  Lue lisää

 • Materiaalipankki

  Materiaalipankki

  Tälle sivulle on koottu linkit ehkäisevän päihdetyön tueksi nuorille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja vanhemmille. Sivuilta löytyy myös vapaasti ja veloituksetta ladattavaa materiaalia. VANHEMPAINILLAT JA KEHITTÄMISEMINAARIT,MUSIC AGAINST DRUGS ‑PÄIHDEKASVATUSKOKONAISUUS Vanhem­pai­nil­ta Jyväs­ky­lä 6.11.2023 Kehit­tä­mis­se­mi­naa­ri Jyväs­ky­lä 6.11.2023 Vanhem­pai­nil­ta Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi 8.11.2023 Kehit­tä­mis­se­mi­naa­ri Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi 8.11.2023 TIETOPAKETIT EHYT Kanna­bis­han­ke: Miten puhua kanna­bik­ses­ta koulu­tus­ma­te­ri­aa­li EHYT: Keskus­te­lua kanna­bik­ses­ta osa 1 — opetus­ma­te­ri­aa­li Preven­tii­mi –…

  Lue lisää