Mate­ri­aa­li­pank­ki

Tälle sivulle on koottu linkit ehkäisevän päihdetyön tueksi nuorille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja vanhemmille. Sivuilta löytyy myös vapaasti ja veloituksetta ladattavaa materiaalia.


VAN­HEM­PAI­NIL­LAT JA KEHIT­TÄ­MI­SE­MI­NAA­RIT,
MUSIC AGAINST DRUGS ‑PÄIH­DE­KAS­VA­TUS­KO­KO­NAI­SUUS

Van­hem­pai­nil­ta Jyväs­ky­lä 6.11.2023

Kehit­tä­mis­se­mi­naa­ri Jyväs­ky­lä 6.11.2023

Van­hem­pai­nil­ta Rii­hi­mä­ki-Haus­jär­vi-Lop­pi 8.11.2023

Kehit­tä­mis­se­mi­naa­ri Rii­hi­mä­ki-Haus­jär­vi-Lop­pi 8.11.2023


TIE­TO­PA­KE­TIT

EHYT Kan­na­bis­han­ke: Miten puhua kan­na­bik­ses­ta kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­li

EHYT: Kes­kus­te­lua kan­na­bik­ses­ta osa 1 — ope­tus­ma­te­ri­aa­li

Pre­ven­tii­mi – mitä on nuo­ri­soa­lan ehkäi­se­vä päih­de­työ (toi­min­ta päät­ty­nyt vuon­na 2018, jon­ka jäl­keen sivus­toa ei ole päi­vi­tet­ty)

Fres­sis: Nuus­ka­fak­taa ja tukea lopet­ta­mi­seen

Kam­pan­ja­ma­te­ri­aa­le­ja nuus­kas­ta

Fres­sis:  Mitä säh­kö­tu­pak­ka on?

Stump­pi: Apua tupa­koin­nin lopet­ta­mi­seen

MENE­TEL­MÄT, TES­TIT JA TYÖ­KA­LUT

Nuor­ten link­ki: Tes­tit

Fres­sis: Tes­taa riip­pu­vuu­te­si nuus­kas­ta

RBDI (mie­lia­la)
Tes­ti mie­lia­lan arvioin­tiin

Adsu­me (Päih­de­mit­ta­ri)
Tes­ti oman päih­tei­den­käy­tön arvioi­mi­seen

EHYT: Työ­ka­lut ja mate­ri­aa­lit

Nuor­ten link­ki: Dudit (Huu­meet)
Tes­ti oman huu­maa­vien ainei­den käy­tön arvioi­mi­seen

TYÖ­KA­LU­JA AMMAT­TI­LAI­SIL­LE:

Nuo­ret pelis­sä ‑tie­toa nuor­ten digi­taa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta ja raha­pe­laa­mi­ses­ta (2016)

Ongel­mal­li­nen digi­pe­laa­mi­nen – opas työn­te­ki­jäl­le

Van­hem­mil­le

Päih­teet ja huo­len puheek­siot­to