Materiaalipankki

Tälle sivulle on koottu linkit ehkäisevän päihdetyön tueksi nuorille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja vanhemmille. Sivuilta löytyy myös vapaasti ja veloituksetta ladattavaa materiaalia.


VANHEMPAINILLAT JA KEHITTÄMISEMINAARIT,
MUSIC AGAINST DRUGS ‑PÄIHDEKASVATUSKOKONAISUUS

Vanhem­pai­nil­ta Jyväs­ky­lä 6.11.2023

Kehit­tä­mis­se­mi­naa­ri Jyväs­ky­lä 6.11.2023

Vanhem­pai­nil­ta Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi 8.11.2023

Kehit­tä­mis­se­mi­naa­ri Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi 8.11.2023


TIETOPAKETIT

EHYT Kanna­bis­han­ke: Miten puhua kanna­bik­ses­ta koulu­tus­ma­te­ri­aa­li

EHYT: Keskus­te­lua kanna­bik­ses­ta osa 1 — opetus­ma­te­ri­aa­li

Preven­tii­mi – mitä on nuori­soa­lan ehkäi­se­vä päihde­työ (toimin­ta päätty­nyt vuonna 2018, jonka jälkeen sivus­toa ei ole päivi­tet­ty)

Fressis: Nuuska­fak­taa ja tukea lopet­ta­mi­seen

Kampan­ja­ma­te­ri­aa­le­ja nuuskas­ta

Fressis:  Mitä sähkö­tu­pak­ka on?

Stumppi: Apua tupakoin­nin lopet­ta­mi­seen

MENETELMÄT, TESTIT JA TYÖKALUT

Nuorten linkki: Testit

Fressis: Testaa riippu­vuu­te­si nuuskas­ta

RBDI (mielia­la)
Testi mielia­lan arvioin­tiin

Adsume (Päihde­mit­ta­ri)
Testi oman päihtei­den­käy­tön arvioi­mi­seen

EHYT: Työka­lut ja materi­aa­lit

Nuorten linkki: Dudit (Huumeet)
Testi oman huumaa­vien ainei­den käytön arvioi­mi­seen

TYÖKALUJA AMMATTILAISILLE:

Nuoret pelissä ‑tietoa nuorten digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta ja rahape­laa­mi­ses­ta (2016)

Ongel­mal­li­nen digipe­laa­mi­nen – opas työnte­ki­jäl­le

Vanhem­mil­le

Päihteet ja huolen puheek­siot­to