Riemufest-tapahtuman (ent. Music Against Drugs -iltatapahtuma) toimintatori tarjoaa kunnan harrastetoimijoille maksuttoman foorumin toiminnan näkyvyyden edistämiseen ja uusien potentiaalisten harrastajien tapaamiseen.


Oman infopis­teen lisäksi harras­te­toi­mi­joil­la on mahdol­li­suus päästä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuoril­le toimin­ta­to­ri tarjoaa mahdol­li­suu­den päästä kuule­maan erilai­sis­ta tavois­ta harras­taa paikka­kun­nal­laan ja löytää uusia kaverei­ta! Seuraa­vat Riemu­fest-tapah­tu­mat tullaan järjes­tä­mään Jyväs­ky­läs­sä (Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit 12.4.) ja Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi ‑alueel­la (Pelto­saa­ren koulu, Riihi­mä­ki 19.4. ). Terve­tu­loa mukaan!

Lämpi­mäs­ti terve­tu­loa mukaan!

Lisätie­dot ja toimin­ta­to­rin koordi­noin­ti:

Emma Heino­nen
emma.heinonen@riemufinland.fi
+358 (0)50 445 6449

Kuva: Juho Virin­kos­ki

Kuvia aiemmis­ta tapah­tu­mis­tam­me löydät yhdis­tyk­sen Insta­gra­mis­ta.