Kesän 2024 Ink-tiimi käynnistyy kesäkuussa

Ink-tiimi on kevään 2024 osalta täynnä ja seuraa­vak­si mukaan voi hakea kesäkuus­sa start­taa­vaan kesän Ink-tiimiin. Lue lisää Ink-tiimin mahdol­li­suuk­sis­ta alla olevan linkin kautta.

Kesän 2024 Ink-tiimi­jak­so käynnis­tyy maanan­tai­na 10.6.2024!
Tiimi­har­joit­te­lun voit suori­taa joko työko­kei­lu­na tai opintoi­hin kuulu­va­na työssä oppimi­se­na.

Tutustu tarkem­min Ink-tiimin toimin­taan ja hae mukaan tästä linkis­tä.