Kevään 2024 Ink-tii­mi käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa

Ink-tii­mi on kevään 2024 osal­ta täyn­nä ja seu­raa­vak­si mukaan voi hakea kesä­kuus­sa start­taa­vaan kesän Ink-tii­miin. Lue lisää Ink-tii­min mah­dol­li­suuk­sis­ta alla ole­van lin­kin kaut­ta.

Kevään 2024 Ink-tii­mi­jak­so käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 29.1.2024!
Tii­mi­har­joit­te­lun voit suo­ri­taa joko työ­ko­kei­lu­na tai opin­toi­hin kuu­lu­va­na työs­sä oppi­mi­se­na.

Tutus­tu tar­kem­min Ink-tii­min toi­min­taan ja hae mukaan täs­tä lin­kis­tä.