Avainsana: toiminta poikkeusoloissa

  • Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

    Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

    Poikkeus­o­lot vaati­vat taval­li­ses­ta poikkea­via toimia. Näin ollen kevät­kau­den 2021 Ink-tiimi start­taa helmi­kuun 1. päivänä korona-rajoi­tuk­siin sovel­le­tus­sa muodos­sa. Taval­li­ses­ti tiimi kokoon­tuu päivit­täin Jyväs­ky­läs­sä Mataran­ka­dul­la, mutta korona-rajoi­tus­ten takia toimin­ta toteu­te­taan ainakin ensim­mäi­sen kuukau­den ajan etänä. Samalla viikoit­tais­ten tiimi­päi­vien määrä vähen­ne­tään viides­tä neljään. Etätyös­ken­te­ly tuo aina mukanaan omat haasteen­sa, mutta onneksi enää ei olla ihan uuden äärellä. Vuosi…

    Lue lisää