Avainsana: tiimipäällikkö

 • Haemme tiimipäällikköä

  Haemme tiimipäällikköä

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Ink-tiimi­toi­min­taan Tiimi­pääl­lik­köä Etsitkö työtä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä ja päästä edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta esihen­ki­lö­teh­tä­vis­sä?  Tiimi­pääl­lik­kö­nä johdat Ink-tiimi­toi­min­taa, jonka tavoit­tee­na on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä- ja opiske­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toimi­juut­ta, mielen­ter­veyt­tä sekä vahvis­taa terveyt­tä edistä­viä elämän­ta­po­ja. Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa: Tiimi­pääl­li­köl­tä edelly­te­tään vähin­tään…

  Lue lisää

 • Ink sai uuden päällikön

  Ink sai uuden päällikön

  Sanna Huovila on valittu Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin uudeksi tiimi­pääl­li­kök­si. Sanna on toimi­nut aikai­sem­min valmen­ta­ja­na Ink-tiimis­sä. Oheisel­la videol­la Sanna kertoo, vielä tiimi­val­men­ta­jan roolis­sa, mitä kaikkea Inkin pelitii­mis­sä tehdään.

  Lue lisää