Avainsana: perjantai ohjelma

  • PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

    PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

    Marras­kuus­sa alkavat nuorten toteut­ta­mat perjan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloite­taan osana Digi-Inkiä ja siitä on tarkoi­tus tulla säännöl­li­ses­ti järjes­tet­tä­vää toimin­taa. Strii­mit ovat perjan­tai-iltai­sin ja luvassa on mm. erilais­ten pelien testaus­ta, retro­pe­le­jä, porukal­la pelat­ta­via pelejä, lauta­pe­lai­lua ja mahdol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen striimi järjes­te­tään perjan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja siitä eteen­päin joka viikko samalla meinin­gil­lä joulu­kuun loppu­puo­lel­le. Tule mukaan seuraa­maan,…

    Lue lisää