PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

Ihmisiä pelikoneiden ja näyttöruutujen äärellä. Kuvan päällä teksti Perjantaistriimit.

Marras­kuus­sa alkavat nuorten toteut­ta­mat perjan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloite­taan osana Digi-Inkiä ja siitä on tarkoi­tus tulla säännöl­li­ses­ti järjes­tet­tä­vää toimin­taa. Strii­mit ovat perjan­tai-iltai­sin ja luvassa on mm. erilais­ten pelien testaus­ta, retro­pe­le­jä, porukal­la pelat­ta­via pelejä, lauta­pe­lai­lua ja mahdol­li­ses­ti irl-sisäl­töä!

Ensim­mäi­nen striimi järjes­te­tään perjan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja siitä eteen­päin joka viikko samalla meinin­gil­lä joulu­kuun loppu­puo­lel­le. Tule mukaan seuraa­maan, chattaa­maan ja pelaa­maan!

Strii­mi­per­jan­tait:

13.11. 
20.11.
27.11.
4.12.
11.12.

Strii­mi­ka­na­va ja muut lisätie­dot päivit­ty­vät tänne vielä lähem­pä­nä H‑hetkeä, joten pysy kuulol­la!

P.S. Strii­mauk­sen suunnit­te­lee ja toteut­taa ryhmä nuoria osana Digi-ink- toimin­taa. Mikäli sinua kiinnos­tai­si myös strii­maus, kampan­join­ti tai muu verkos­sa tapah­tu­va ryhmä­toi­min­ta, katso lisää osoit­tees­ta: https://riemufinland.fi/osallistu/digi-ink-toiminta/

Digi-inkin toimintaa avaava piirros, jossa mainitaan valmennukset, kampanjat, projektit, yhdessä ja ryhmässä toimiminen. Kuvassa myös kännykän, hiiren, kannettavan tietokoneen, puhelimen, akun ja nettiverkon symbolit.