Avainsana: Matarankatu

 • Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

  Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

  Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­tois­toi­min­ta on siirty­nyt nyt etäto­teu­tuk­sis­ta liveti­laan. Toimis­tol­la kokoon­tuu keski­viik­koi­sin vaparei­den Olohuo­ne. Olohuo­nees­sa suunni­tel­laan ja toteu­te­taan yhdessä erilai­sia, yhtei­söl­li­siä aktivi­teet­te­ja kuten frisbee­gol­fia, lauta­pe­le­jä ja luonto­ret­kiä.Olohuo­ne keski­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00Mataran­ka­tu 4, 3. krs. Jyväs­ky­lä Tulevia Olohuo­neen ohjel­mia:18.8. rantai­lua ja dokka­rei­ta25.8. sulka­pal­loa Hippos­hal­lis­sa Lauan­tai­sin kokoon­tuu Peliluo­la, joka on osa Keski­maan tukemaa #iloaut­taa ‑hanket­ta.…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ry:ssä noudatetaan maskisuositusta

  Music Against Drugs ry:ssä noudatetaan maskisuositusta

  Music Against Drugs RY:ssä on palattu varovas­ti livekoh­taa­mis­ten aikaan. Näin syyskuus­sa käynnis­ty­nyt INK-tiimi toimii taas Mataran­ka­dul­la, samoin vapaa­eh­tois­ten Olohuo­ne-illat. Olemme kuiten­kin ottaneet perjan­tai­na 25.9.2020 käyttöön THL:n kasvo­mas­ki­suo­si­tuk­set. Kasvo­mas­kia tulee nyt käyttää Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la aina yleisis­sä tilois­sa (kuten käytä­vät, olohuo­ne, keittiö) sekä silloin kun toimis­tol­la ollaan toisen henki­lön kanssa samassa huonees­sa. Jos henkilö…

  Lue lisää