Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

henkilö makaa nurmikolla, osin kasvojen päällä krokeettimaila.

Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­tois­toi­min­ta on siirty­nyt nyt etäto­teu­tuk­sis­ta liveti­laan.

Toimis­tol­la kokoon­tuu keski­viik­koi­sin vaparei­den Olohuo­ne. Olohuo­nees­sa suunni­tel­laan ja toteu­te­taan yhdessä erilai­sia, yhtei­söl­li­siä aktivi­teet­te­ja kuten frisbee­gol­fia, lauta­pe­le­jä ja luonto­ret­kiä.
Olohuo­ne keski­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00
Mataran­ka­tu 4, 3. krs.
Jyväs­ky­lä

Tulevia Olohuo­neen ohjel­mia:
18.8. rantai­lua ja dokka­rei­ta
25.8. sulka­pal­loa Hippos­hal­lis­sa

Lauan­tai­sin kokoon­tuu Peliluo­la, joka on osa Keski­maan tukemaa #iloaut­taa ‑hanket­ta. Peliluo­la kokoon­tui koko kevään ajan Topin vetämä­nä Discor­dis­sa, mutta nyt toimin­ta on välillä myös livemuo­tois­ta. Myös tässä toimin­nas­sa nuoret ideoi­vat porukal­la erilai­sia toimin­nan muotoja.
Peliluo­la lauan­tai­sin klo 16.00 – 19.00.
Mataran­ka­tu 4. 3.krs.
Jyväs­ky­lä

Tulevia Peliluo­lan ohjel­mia
28.8. Pihape­lit toimis­ton lähei­syy­des­sä
4.9. Discord-pelit
11.9. Leffa-/sarjail­ta toimis­tol­la
18.9. Lauta­pe­lit toimis­tol­la
25.9. Discord-pelit

HUOM! Sisäti­lois­sa käytäm­me edelleen maskeja ja huoleh­dim­me muutoin­kin turva­vä­leis­tä ja käsihy­gie­nias­ta. Ethän osallis­tu toimin­toi­hin, jos koet itsesi fluns­sai­sek­si.

Toimin­nat ovat kaikil­le avoimia!
Lisää näistä kerto­vat:

Music Against Drugs ry:n koordinaattori Teemu Auvinen rumpukapuloiden kanssa. Kuva tiimiläinen Jenna Mäenpää.

Teemu
teemu.auvinen(at)riemufinland.fi
+ 358 50 445 6449

Kuvassa Topi Laakso ja tietokoneen ohjaimia. Laakso vetää Music Against Drugs ry:ssä Ilo auttaa -toimintaa.

Topi
topi.laakso(at)riemufinland.fi
+ 358 505 431 369