• Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus

  Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus

  Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus (ent. Music Against Drugs ‑kokonai­suus) on yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien kanssa. Yksi Riemu-kokonai­suus kestää keski­mää­rin yhden lukukau­den. Kokonai­suu­teen kuuluu…

  Lue lisää

 • Amis-hanke

  Amis-hanke

  Amis-hankkees­sa kehite­tään ammat­tiin opiske­le­vil­le ja heidän parissa työsken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le suunnat­tu päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus, jota toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien ja koulu­jen kanssa. Hankkeen tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten…

  Lue lisää

 • Materiaalipankki

  Materiaalipankki

  Tälle sivulle on koottu linkit ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi nuoril­le, opetta­jil­le, nuori­so­työn­te­ki­jöil­le ja vanhem­mil­le. Sivuil­ta löytyy myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa materi­aa­lia. VANHEM­PAI­NIL­LAT JA KEHITTÄMISEMINAARIT,MUSIC AGAINST…

  Lue lisää