• Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus

  Rie­­mu-päih­­de­­kas­­va­­tus­­ko­­ko­­nai­­suus

  Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus (ent. Music Against Drugs ‑koko­nai­suus) on ylä­kou­lui­käi­sil­le suun­nat­tu ehkäi­se­vän päih­de­työn koko­nai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kun­tien kans­sa. Yksi Rie­mu-koko­nai­suus kes­tää kes­ki­mää­rin yhden luku­kau­den. Koko­nai­suu­teen kuu­luu…

  Lue lisää

 • Amis-han­ke

  Amis-han­­ke

  Amis-hank­kees­sa kehi­te­tään ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja hei­dän paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le suun­nat­tu päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus, jota toteu­te­taan yhteis­työs­sä kun­tien ja kou­lu­jen kans­sa. Hank­keen tavoit­tee­na on lisä­tä ammat­tiin opis­ke­le­vien nuor­ten…

  Lue lisää

 • Mate­ri­aa­li­pank­ki

  Mate­ri­aa­li­pank­ki

  Täl­le sivul­le on koot­tu lin­kit ehkäi­se­vän päih­de­työn tuek­si nuo­ril­le, opet­ta­jil­le, nuo­ri­so­työn­te­ki­jöil­le ja van­hem­mil­le. Sivuil­ta löy­tyy myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa mate­ri­aa­lia. VAN­HEM­PAI­NIL­LAT JA KEHIT­TÄ­MI­SE­MI­NAA­RIT,MUSIC AGAINST…

  Lue lisää