Avainsana: turvallisuus

  • Music Against Drugs ry:ssä nou­da­te­taan mas­ki­suo­si­tus­ta

    Music Against Drugs ry:ssä nou­da­te­taan mas­ki­suo­si­tus­ta

    Music Against Drugs RY:ssä on palat­tu varo­vas­ti live­koh­taa­mis­ten aikaan. Näin syys­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt INK-tii­mi toi­mii taas Mata­ran­ka­dul­la, samoin vapaa­eh­tois­ten Olo­huo­ne-illat. Olem­me kui­ten­kin otta­neet per­jan­tai­na 25.9.2020 käyt­töön THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­set. Kas­vo­mas­kia tulee nyt käyt­tää Music Against Drugs ry:n toi­mis­tol­la aina ylei­sis­sä tilois­sa (kuten käy­tä­vät, olo­huo­ne, keit­tiö) sekä sil­loin kun toi­mis­tol­la ollaan toi­sen hen­ki­lön kans­sa samas­sa huo­nees­sa. Jos hen­ki­lö…

    Lue lisää