Avainsana: pelistream

  • Orange Cassette ‑streamit ovat täällä taas

    Orange Cassette ‑streamit ovat täällä taas

    Syksyl­lä 2020 joukko yhdis­tyk­sen Digi-Ink toimin­taan osallis­tu­via nuoria ideoi ja toteut­ti perjan­tai­sin Orange Casset­te ‑pelistrea­me­ja Twitch:ssä. Nyt he ottavat taas kanavan haltuun­sa. Ensim­mäi­nen stream on luvassa perjan­tai­na 2.7. noin kello viiden jälkeen. Tule mukaan seuraa­maan, kommen­toi­maan tai antamaan vaikka pelitoi­vei­ta. Tulevis­ta strea­meis­ta ja tarkem­mis­ta kellon­ajois­ta ilmoi­tel­laan someka­na­vil­lam­me (IG ja FB). Orange Casset­te ‑kanavan löydät osoit­tees­ta…

    Lue lisää