Orange Cassette ‑streamit ovat täällä taas

Piirretty kasetti oranssilla pohjalla. Kasetissa teksti Orange Cassette ja kasetista mustia roiskeita.

Syksyl­lä 2020 joukko yhdis­tyk­sen Digi-Ink toimin­taan osallis­tu­via nuoria ideoi ja toteut­ti perjan­tai­sin Orange Casset­te ‑pelistrea­me­ja Twitch:ssä. Nyt he ottavat taas kanavan haltuun­sa.

Ensim­mäi­nen stream on luvassa perjan­tai­na 2.7. noin kello viiden jälkeen.

Tule mukaan seuraa­maan, kommen­toi­maan tai antamaan vaikka pelitoi­vei­ta. Tulevis­ta strea­meis­ta ja tarkem­mis­ta kellon­ajois­ta ilmoi­tel­laan someka­na­vil­lam­me (IG ja FB).

Orange Casset­te ‑kanavan löydät osoit­tees­ta www.twitch.tv/orangecassette

Kanaval­la nähtä­vis­sä myös vanhat pelistrea­mit ja kevään 2021 Himmen­nä korona ‑strea­mien sarja.

Orange Casset­te on osa Digi-inkin toimin­taa. Lue lisää tästä toimin­nas­ta ja sen tarjoa­mis­ta verkko­val­men­nuk­sis­ta ja haasteis­ta täältä.