Avainsana: liikuntahaaste

  • Lii­kun­ta­haas­te akti­voi nuo­ria aikui­sia

    Lii­kun­ta­haas­te akti­voi nuo­ria aikui­sia

    Digi-inkin lii­kun­ta­haas­tees­ta hie­no­ja tulok­sia Digi-Inkin lii­kun­ta­haas­tee­seen osal­lis­tu­nut jo kym­me­niä nuo­ria, joi­den elä­mäs­sä lii­kun­ta oli var­sin pie­nes­sä roo­lis­sa ennen haas­tet­ta. Osal­lis­tu­jis­ta val­tao­sa (80 %) ker­toi liik­ku­van­sa alle tun­nin ver­ran vii­kos­sa.Haas­teel­la pyri­tään tavoit­ta­maan ja moti­voi­maan  ennen kaik­kea lii­kun­ta­har­ras­tus­ta aloit­te­le­via nuo­ria aikui­sia, joi­den liik­ku­mi­nen on vähen­ty­nyt esi­mer­kik­si val­lit­se­van epi­de­mia­ti­lan­teen vuok­si. Nuo­ret liik­ku­vat haas­teen aika­na omaeh­toi­ses­ti yksin tai ystä­vän…

    Lue lisää