Avainsana: korkeakoulu

  • Haussa valmentajaharjoittelija kesän 2023 Ink-tiimiin

    Haussa valmentajaharjoittelija kesän 2023 Ink-tiimiin

    Onko tulevai­suu­den haaveis­sa­si työ nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­sen parissa? Etsitkö opintoi­hi­si kuulu­vaa harjoit­te­lu­paik­kaa kesäksi? Haemme Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin VALMEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloitus­päi­vä viikol­la 23 (5.–9.6.2023). Harjoit­te­lun kesto voidaan sopia jousta­vas­ti omien toivei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Kesän Ink-tiimi­jak­son ajankoh­ta 12.6.–4.8.2023. Harjoit­te­li­ja­na saat arvokas­ta kokemus­ta järjes­tös­sä toimi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuoda omaa osaamis­ta­si esille ja kerryt­tää kokemus­ta ohjaus­työs­tä.…

    Lue lisää