Avainsana: Jyväskkylä

  • Music Against Drugs ry siirtyi etätyöskentelyyn

    Music Against Drugs ry siirtyi etätyöskentelyyn

    Jyväs­ky­län kaupun­gin poikkeus­o­lo­jen johto­ryh­mä tiedot­ti 27.11.2020 uusista rajoit­teis­ta, jotka vaikut­ta­vat myös Music Against Drugs ry:n toimin­taan. Jyväs­ky­läs­sä yksityi­siin tilai­suuk­siin suosi­tel­laan enintään 10 hengen osallis­tu­ja­mää­rää 15.1.2021 asti. Kaupun­ki pyytää lisäksi käyttä­mään tarkkaa harkin­taa siinä, onko pienem­piä­kään kokoon­tu­mi­sia syytä nyt järjes­tää. Kaupun­ki suosit­te­lee myös, että korkea­kou­luis­sa ja toisen asteen opetuk­ses­sa siirry­tään kokonai­suu­des­saan etäope­tuk­seen 30.11.–13.12.2020 välisek­si ajaksi. Näiden…

    Lue lisää