Haku syksyn Ink-tiimiin on nyt käynnissä

Vesivärimäinen kuva kädet auki seisovasta ihmisestä ja teksti Ink-tiimi maailma täynnä mahdollisuuksia.

Tiedät­kö mitä teet kesän jälkeen?
Onko sinulla kenties jo opiske­lu- tai työpaik­ka tiedos­sa, tai päivis­sä muutoin miele­käs­tä ja kivaa sisäl­töä?
Jos syksy avautuu sinulle vielä outona tunte­mat­to­ma­na ja vailla suunni­tel­mia, lue tämä:

INK-tiimi tarjoaa 18–29 ‑vuotiail­le, keski­suo­ma­lai­sil­le nuoril­le työko­kei­lu ja ‑harjoit­te­lu­paik­ko­ja, joissa voit muun muassa:

  • Saada uusia ystäviä
  • Kasvat­taa itsevar­muut­ta
  • Rytmit­tää arkea
  • Vahvis­taa esiin­ty­mis­tai­to­ja
  • Toteut­taa omia projek­te­ja
  • Kokeil­la eri työalo­ja
  • Oppia keinoja tukea omaa ja läheis­ten mielen­ter­veyt­tä
  • Tehdä oppilai­tos­har­joit­te­lu­ja

Tiimi­jak­so on 6.9. – 17.12.2021, mutta osallis­tua voi vaikka vain kuukau­dek­si­kin.
Tiimi toteu­te­taan etämuo­dos­sa ja tiimi­vii­kot ovat nelipäi­väi­siä.

ihminen selin Music Against Drugs ry:n hupparissa ja puhekuplat, joissa puhekuplissa tekstit: “Opin paljon uusia asioita ja vahvistin aiempaa osaamistani. Tämä oli kaiken puolin kasvattava kokemus. Olen taas ihmisenä vahvempi, varmempi, rohkeampi ja enemmän se mitä olen.” ja "Ja hei, Risse käski laittaa kiitokset sen taukoliikuttajille. Se kertoi pystyneensä ennen tiimiä just ja just koskemaan polviin käsillä. Tänään se läpsäytti kämmenet lattiaan."