Haku kevään 2023 Ink-tiimiin on käynnissä

Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tulevan kevään tiimi­jak­sol­le on nyt käynnis­sä! Kevään tiimi­jak­so järjes­te­tään 30.1.–12.5.2023 Touru­lan toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä.

Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä pienem­mis­sä tiimeis­sä.

Ink-tiimis­sä pääset muun muassa:

  • Tutus­tu­maan uusiin ihmisiin ja pitämään hauskaa!
  • Kehit­tä­mään osaamis­ta­si eri projek­teis­sa mm. median, tapah­tu­mien, nuorten ohjaa­mi­sen, pelaa­mi­sen sekä musii­kin parissa.
  • Selven­tä­mään tulevai­suu­den suunni­tel­mia­si.


Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min.