Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

Turkoosilla pohjalla Music Against Drugs ry:n kasetti-logo, sekä streamauskanavan osoite www.https://twitch.tv/orangecassette.

Ensim­mäi­nen Orange Casset­te ‑strea­maus järjes­tet­tiin viime viikon perjan­tai­na 13.11. kolmen nuoren toimes­ta. Vaikka päivä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmassa huomat­ta­va määrä jänni­tys­tä, homma onnis­tui erinomai­ses­ti.

Nuoret pelasi­vat strea­mis­sa retro­pe­le­jä kuten esimer­kik­si Ninten­don vuonna 1992 lansee­raa­maa Kirbyä. Juttua riitti koko kolme­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja keskus­te­lua käytiin mukavas­ti myös chatis­sa.

Ensi perjan­tai­na eli 20.11. kanava aukeaa taas neljäl­tä iltapäi­väl­lä. Tällä kertaa aiheena ovat monen tunte­mat pelit, joita strea­maa­jis­ta yksi tai useampi ei ole koskaan vielä pelan­nut. Ensim­mäi­nen koske­tus otetaan ainakin Fortni­tes­taMinec­raf­tis­ta ja The Wolf Among Us ‑pelistä.

Tulevat strea­maus­päi­vät ovat 20.11., 27.11., 4.12., 11.2. ja 18.12.

Orange Casset­te ‑kanavan löydät osoit­tees­ta www.twitch.tv/orangecassette

Strea­maus kuuluu osaksi Digi-ink-toimin­taa. Katso lisää toimin­nas­ta tästä.