Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

Mustalla pohjalla oranssi Music Against Drugs -materiaalit teksti ja roiskeita.


Linkit ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi tarkoi­tet­tui­hin materi­aa­lei­hin löyty­vät nyt omasta materi­aa­li­pan­kis­ta verkko­si­vuil­tam­me. Materi­aa­leis­sa on sisäl­töä niin nuoril­le, opetta­jil­le, nuori­so­työn­te­ki­jöil­le kuin vanhem­mil­le­kin. Materi­aa­li­pan­kis­ta löydät myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa materi­aa­lia.

Materi­aa­li­pank­kiin pääset tästä linkis­tä.