Voit tukea valtakunnallista työtämme lasten ja nuorten terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavilla tavoilla:
  • Liit­ty­mäl­lä yhdis­tyk­sen vapaa­eh­toi­sek­si
  • Suo­rit­ta­mal­la työ­ko­kei­lu- tai työ­har­joit­te­lu Rie­mu Fin­land ry:ssä
  • Toi­mi­mal­la spon­so­ri­na – yri­tys voi tul­la tuke­maan Rie­mu-toi­min­taa pien­lah­joi­tuk­sel­la.  Pien­lah­joi­tus voi olla esi­mer­kik­si pal­kin­to nuor­ten tapah­tu­miin tai pie­ni raha­sum­ma, jol­la edis­te­tään Rie­mu Fin­land ry:n toi­min­taa. Pien­lah­joi­tus voi­daan ohja­ta yri­tyk­sen toi­vo­maan Rie­mu-toi­min­nan osaan.

Jos haluat tukea toi­min­taam­me jol­lain muul­la taval­la, ota yhteyt­tä:

Juho-Heik­ki Kor­ho­nen
Hal­lin­to­pääl­lik­kö
juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi
+358 (0)44 344 8039