Voit tukea valtakunnallista työtämme lasten ja nuorten terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavilla tavoilla:
  • Liitty­mäl­lä yhdis­tyk­sen vapaa­eh­toi­sek­si
  • Suorit­ta­mal­la työko­kei­lu- tai työhar­joit­te­lu Riemu Finland ry:ssä
  • Toimi­mal­la sponso­ri­na – yritys voi tulla tukemaan Riemu-toimin­taa pienlah­joi­tuk­sel­la.  Pienlah­joi­tus voi olla esimer­kik­si palkin­to nuorten tapah­tu­miin tai pieni rahasum­ma, jolla ediste­tään Riemu Finland ry:n toimin­taa. Pienlah­joi­tus voidaan ohjata yrityk­sen toivo­maan Riemu-toimin­nan osaan.

Jos haluat tukea toimin­taam­me jollain muulla tavalla, ota yhteyt­tä:

Juho-Heikki Korho­nen
Hallin­to­pääl­lik­kö
juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi
+358 (0)44 344 8039