Yhdistyksen uudeksi nimeksi valikoitui Riemu Finland ry

Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaihtu­nut 07/2023 Riemu Finland ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huomioi­tiin eri kohde­ryh­mien toiveet ja nimiky­se­lyi­tä- ja testauk­sia toteu­tet­tiin pitkin kevättä.

Yhdis­tyk­sen brändi­uu­dis­tus jatkuu syksyl­lä uuden graafi­sen ilmeen luomi­sel­la ja kohde­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brändi­uu­dis­tuk­ses­ta tiedo­te­taan laajem­min uudis­tuk­sen valmis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on viestin­näs­sä käytös­sä lähinnä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopimuk­sis­sa ja lasku­tus­asiois­sa.


Kuva yhdis­tyk­sen työnte­ki­jöi­den tyhy-päiväs­tä kesältä 2022.