YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaih­tu­nut 07/2023 Rie­mu Fin­land ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huo­mioi­tiin eri koh­de­ryh­mien toi­veet ja nimi­ky­se­lyi­tä- ja tes­tauk­sia toteu­tet­tiin pit­kin kevät­tä.

Yhdis­tyk­sen brän­di­uu­dis­tus jat­kuu syk­syl­lä uuden graa­fi­sen ilmeen luo­mi­sel­la ja koh­de­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brän­di­uu­dis­tuk­ses­ta tie­do­te­taan laa­jem­min uudis­tuk­sen val­mis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on vies­tin­näs­sä käy­tös­sä lähin­nä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopi­muk­sis­sa ja las­ku­tus­asiois­sa.


Kuva yhdis­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den tyhy-päi­väs­tä kesäl­tä 2022.