Valtakunnallisen bändikilpailun finaalitapahtuma la 10.12.2016 klo 18–22 Jyväskylän Veturitalleilla

Music Against Drugs ry järjes­tää valta­kun­nal­li­sen bändi­kil­pai­lun finaa­lin la 10.12.2016 klo 18–22 Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la. Finaa­li­ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyy neljä netti­ää­nes­tyk­ses­sä eniten ääniä kerän­nyt­tä bändiä, jotka on nähty paikal­lis­ten Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mien lavalla ympäri Suomea.

Finaa­li­ta­pah­tu­mas­sa lavalle nouse­vat ja voitos­ta sekä huikeis­ta palkin­nois­ta kilpai­le­vat: Wasted By Time (Kajaani), Karma­ment (Joensuu), Total Fiasco (Pori) ja Blue Acid (Kuopio)!

Finaa­li­ta­pah­tu­man ohjel­mas­sa on bändien esiin­ty­mis­ten lisäksi luvassa mm. toimin­ta­pis­tei­tä ja DJ. Tapah­tu­man aikana palve­lee Kulttuu­ri­kah­vi­la Kisko.

Tapah­tu­ma on kaikil­le avoin sekä päihtee­tön.
Tapah­tu­maan on vapaa pääsy!

Lisätie­to­ja finaa­li­ta­pah­tu­mas­ta Faceboo­kis­sa.

 

Terve­tu­loa!