Torstaiset Instagramin livelähetykset jäävät väliaikaiselle kehittämistauolle!

 
Torstai­sin pidetyt Insta­gra­min Live Chatit jäävät väliai­kai­ses­ti kehit­tä­mis- ja uudis­ta­mis­tauol­le. Lähetys­ten paluus­ta tiedo­te­taan myöhem­min kotisi­vuil­la ja yhdis­tyk­sen sosiaa­li­sen median kanavis­sa.

Stay tuned! 🙂