OSALLISTU TAIDENÄYTTELYYN OMALLA TEOKSELLASI

taito taidenäyttelyn mainoskuva

Digi-Inkin TAITO-ryhmä huipen­tuu yhtei­seen taide­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinulla on mahdol­li­suus osallis­tua omalla teoksel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toimii Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit.

TAITO avaa teema­näyt­te­lyyn osallis­tu­mi­sen myös ryhmän ulkopuo­li­sil­le nuoril­le. Syksyn näytte­lyn teemak­si valikoi­tui “merki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis teema puhut­te­lee sinua ja tahtoi­sit saada näkyvyyt­tä taiteel­le­si niin nyt on siihen oiva mahdol­li­suus. Teos voi olla maalaus, piirus­tus, valoku­va, runo tai oikeas­taan mikä vain taiteen muoto!

Otamme teoksia vastaan sähkö­pos­tit­se, postit­se tai paikan päälle toimi­tet­tu­na aina 11.9. asti.

Lisäin­foa ja teokset voi toimit­taa Digi-Inkiä vetäväl­le Jessical­le. Sähkö­pos­tin otsikok­si “Taide­näyt­te­ly” ja teoksen liitteek­si voit halutes­sa­si laittaa nimesi/nimimerkkisi, teoksen nimen ja lyhyen kuvauk­sen teokses­ta.

Discord: @jessicadigiink
puh. 050 512 5987
jessica.piispanen@digi-ink.fi

Mataran­ka­tu 4, 3.krs
40100 Jyväs­ky­lä
Riemu Finland ry

Lähde säkin mukaan toteut­ta­maan valta­kun­nal­lis­ta nuorten teema­näyt­te­lyä tai tule vieraak­si!