OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

taito taidenäyttelyn mainoskuva

Digi-Inkin TAI­TO-ryh­mä hui­pen­tuu yhtei­seen tai­de­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua omal­la teok­sel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­lit.

TAI­TO avaa tee­ma­näyt­te­lyyn osal­lis­tu­mi­sen myös ryh­män ulko­puo­li­sil­le nuo­ril­le. Syk­syn näyt­te­lyn tee­mak­si vali­koi­tui “mer­ki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis tee­ma puhut­te­lee sinua ja tah­toi­sit saa­da näky­vyyt­tä tai­teel­le­si niin nyt on sii­hen oiva mah­dol­li­suus. Teos voi olla maa­laus, pii­rus­tus, valo­ku­va, runo tai oikeas­taan mikä vain tai­teen muo­to!

Otam­me teok­sia vas­taan säh­kö­pos­tit­se, pos­tit­se tai pai­kan pääl­le toi­mi­tet­tu­na aina 11.9. asti.

Lisäin­foa ja teok­set voi toi­mit­taa Digi-Inkiä vetä­väl­le Jes­sical­le. Säh­kö­pos­tin otsi­kok­si “Tai­de­näyt­te­ly” ja teok­sen liit­teek­si voit halu­tes­sa­si lait­taa nimesi/nimimerkkisi, teok­sen nimen ja lyhyen kuvauk­sen teok­ses­ta.

Discord: @jessicadigiink
puh. 050 512 5987
jessica.piispanen@digi-ink.fi

Mata­ran­ka­tu 4, 3.krs
40100 Jyväs­ky­lä
Rie­mu Fin­land ry

Läh­de säkin mukaan toteut­ta­maan val­ta­kun­nal­lis­ta nuor­ten tee­ma­näyt­te­lyä tai tule vie­raak­si!