Oo ku oot! – Sometempaus ja streameja

Oo Ku Oot -kampanjan logo, jonka suunnitellut Media- ja viestintätiimiin osallistunut Laura.

Nuorten toteut­ta­ma kampan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyöräh­tää käyntiin 8.11. ja tuo kanavil­le keskus­te­lua mm. stereo­ty­piois­ta ja kehopo­si­tii­vi­suu­des­ta.

Music Against Drugs ry:n eri toimin­toi­hin osallis­tu­vat nuoret ovat ideoi­neet yhdessä kampan­jan, joka ottaa strea­mien ja somekan­pan­jan kautta kantaa ennak­ko­luu­loi­hin.

Oo ku oot! ‑kampan­jan stream-päivät on nyt lyöty lukkoon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma teeman­sa, joka koskee tavalla tai toisel­la tasa-arvoa ja ennak­ko­luu­lot­to­muut­ta. 
Nuoret käsit­te­le­vät strea­meis­sa aihetta vaihtu­vien vierai­den kanssa. Myös seuraa­jat voivat ehdot­taa vierai­li­joi­ta strea­mei­hin yhdis­tyk­sen Insta­gram-tilin kautta!

Stream-päivät:
maanan­tai 8.11. klo 17 – 18 (aihe: stereo­ty­piat)
perjan­tai 12.11. klo 17 – 18 (aihe: kehopositiivisuus/cosplay)
perjan­tai 19.11. klo 17 – 18 (vieraa­na ennak­ko­luu­lo­ja kohdan­nut henkilö) 
perjan­tai 26.11. klo 17 – 18 (vieraa­na organi­saa­tion edusta­ja)

(Aiheet saatta­vat muuttua tai tarken­tua strea­mien myötä.)
Seuraa strea­me­ja osoit­tees­sa https://twitch.tv/orangecassette

Sometem­paus ja arvonta

Osallis­tu kampan­jaan jakamal­la kokemuk­sia­si ennak­ko­luu­lois­ta oman Insta­gram-tilisi kautta hashta­gil­la #ookuoot tai täyttä­mäl­lä ajatuk­sia­si ja kokemuk­sia­si lomak­keel­le.

Jaamme näitä kokemuk­sia anonyy­mis­ti sosiaa­li­sen median alustoil­lam­me ja otamme tarinoi­ta mahdol­li­ses­ti puheek­si myös strea­meis­sä.
–> Kaikkien kokemuk­sia jakanei­den kesken arvotaan marras­kuun viimei­sel­lä viikol­la Jbl-kaiutin!

Oo ku oot -kampanjan logo mustalla pohjalla.

Oheisen Ookuoot!-kampanjan logon on suunni­tel­lut syksyn Media- ja viestin­tä­tii­miin osallis­tu­va nuori.