MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

käsillä piirretty sydämen muoto kuvattuna vasten auringonlaskua

Kevään 2022 nuor­ten kam­pan­ja kan­taa nimeä “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la halu­taan vähen­tää mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua ennak­ko­luu­lois­ta.

Music Against Drugs ry:n kevään nuor­ten kam­pan­ja on käyn­nis­ty­nyt ja kam­pan­jan aiheek­si on valit­tu “lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä” ja nimek­si äänes­tet­ty “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta.

“Kam­pan­ja on alka­nut hyväl­lä pöhi­näl­lä ja esi­mer­kik­si podcas­tien, sar­ja­ku­vien ja eri­lai­sen some-sisäl­lön teke­mi­nen on nos­tet­tu esiin kes­kus­te­luis­sa”, ker­too kam­pan­ja­toi­min­nas­sa muka­na ole­va Music Against Drugs ry:n pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Eerik Nie­me­lä.

Kam­pan­jan suun­nit­te­lu jat­kuu – vie­lä ehdit mukaan vai­kut­ta­maan!

Kam­pan­ja­ryh­mäs­sä on täl­lä het­kel­lä muka­na rei­lu kym­me­nen 18–29-vuotiasta nuor­ta ja mukaan mah­tuu lisää­kin kiin­nos­tu­nei­ta! Kam­pan­ja­ryh­mä kokoon­tuu ver­kon yli maa­nan­tai­sin klo 12–14 ja kam­pan­jan tar­kem­man sisäl­lön suun­nit­te­lu jat­kuu tapaa­mi­sis­sa.

Jos poru­kas­sa teke­mi­nen hyväl­lä fii­lik­sel­lä, mer­ki­tyk­sel­lis­ten asioi­den paris­sa kuu­los­taa hyväl­tä,
jätä alla yhteys­tie­to­si ja tule mukaan kam­pan­ja­ryh­mään!

Lue myös: Nuor­ten kam­pan­jat