MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

taidenäyttelyn mainoskuva

Tule mukaan nuor­ten toteut­ta­maan ilmai­seen tai­de­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­le lau­an­tai­na 16.9. klo 10–17.

Digi-Inkin TAI­TO-ryh­män lah­jak­kaat nuo­ret ympä­ri Suo­men esit­te­le­vät tai­de­teok­sis­saan näke­myk­sen­sä tee­mas­ta  “mer­ki­tyk­sel­li­syys”.  Näyt­te­lys­sä on tar­jol­la upei­ta tai­de­muo­to­ja moder­neis­ta digi­taa­li­sis­ta maa­lauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin.

Näyt­te­lys­säm­me on kah­vi­tar­joi­lu.

Näyt­te­ly avoin­na 16.9. klo 10–17
Ilmai­nen sisään­pää­sy.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Kuva: Tan­ja Nie­mi