ESITTELYSSÄ TET-HARJOITTELIJAMME NESTORI!


Nestori toimii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-harjoit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen tehtä­viin­sä sisäl­tyy muun muassa videoi­den suunnit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nesto­rin esitte­ly!

Morjes­ta!

Mun nimi on Nestori, oon 17-vuotias ja suori­tan tällä hetkel­lä TET-harjoit­te­lu­jak­soa täällä. Mulle elämäs­sä on tärkeää olla läsnä ja valmis autta­maan, kun sitä tarvi­taan.  Mun ystävät sanoo ja uskon kyllä itekkin, että oon tunneä­ly­käs ja että mun persoo­na ja toimin­ta tuo iloa muiden päivään. Mä teen kans omaa rap-musiik­kia eli musiik­ki on kans lähellä sydäntä. Päädyin tänne harkkaan, koska mua kiinnos­taa auttaa nuoria tavoil­la, jotka kiinnos­taa nuoria. Mun työteh­tä­viin sisäl­tyy esimer­kik­si erilais­ten pelien ja leikkien ohjevi­deoi­den suunnit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Mun tuttu kertoi mulle Music Against Drugs:in toimin­nas­ta ja aloin ottaa siitä selvää netin kautta. Olin nopeas­ti innois­sa­ni paikan arvois­ta sekä toimin­nas­ta. Odotan innolla, mitä kaikkea pääsen täällä tekemään. Erityi­sen ihanaa on ollut, että mut on otettu tosi hyvin mukaan tähän työyh­tei­söön. Heti kun täällä aloitin tunsin olevani osa poruk­kaa.