Digi-ink tuo kevääseen verkkovalmennuksia ja liikuntahaasteen

Digi-Ink toimin­ta tuo kevää­seen 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tu­ja verkko­val­men­nuk­sia opinto­jen edistä­mi­sen ja työnhaun tueksi sekä liikun­ta­haas­teen.

Opin avaimet ‑valmen­nuk­sis­sa nuoril­le tarjo­taan tukea ja menetel­miä opinto­jen edistä­mi­seen ja Työn avaimet ‑valmen­nuk­sis­sa apua on tarjol­la töiden etsimi­seen ja oman osaami­sen esille tuomi­seen. Seuraa­vat Digi-Ink-valmen­nuk­set järjes­te­tään maalis­kuus­sa 8.–9.3. klo 12–14 (Opin avaimet) ja 22.–23.3. klo 12–14 (Työn avaimet).


Katso kaikki kevään valmennukset ja ilmoittaudu mukaan Digi-Inkin sivulta tästä linkistä.