Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

Kuva Valheim- nimisestä pelistä. Kuvassa joukko hahmojen niityllä suuntaamassa kohti lieskoja.

Oletko kiinnos­tu­nut yhtei­söl­li­ses­tä pelaa­mi­ses­ta ja uusista kavereis­ta?
Ahdis­taa­ko ehkä jatkuva koronae­ris­tys ja uutis­vir­to­jen negatii­vi­nen sisältö?
Olisiko kiva tutus­tua uusiin asioi­hin ja löytää ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa verkos­sa?
Jos vasta­sit “KYLLÄ” yhteen­kin näistä kysymyk­sis­tä tule Music Against Drugs ry:n Discord-kanaval­le lauan­tai­na kello 16.00–19.00!

Music Against Drugs ry järjes­tää lauan­tai­sin toimin­taa yhdis­tyk­sen Discor­dis­sa, Keski­maa-kerho -kanaval­la. Tarjol­la on vaihtu­via pelejä, juttuseu­raa tai vaikka vaan porukas­sa notku­mis­ta. Näin koronae­ris­tyk­sen aikaan, toimin­ta on pääsään­töi­ses­ti verkos­sa tapah­tu­vaa, mutta kun rajoi­tuk­set helpot­tu­vat, kokoon­tuu porukka myös ihan livenä.

Valheim-palve­lin avattu
Keski­maa-kerhos­sa on pelattu muun muassa Valheim-peliä ja koska pelin suosio on osoit­tau­tu­nut suurek­si, on tarjol­la nyt myös kaikil­le avoin Music Against Drugs ry:n oma Valheim-serveri.
- Palve­lin on käynnis­sä 24/7
- Peliin pääsee liitty­mään parhai­ten IP-osoit­teen avulla:
nimi: Keski­maa
ip: 45.147.161.27:30400
salasa­na: odinis­mad
(Jos kaipaat apua, ole yhtey­des­sä Topiin. Yhteys­tie­dot alla)

Tulossa The Hunt ‑peli
Lauan­tai­na 13.3. tai 20.3. testa­taan The Hunt ‑nimistä netti­pa­ko­huo­net­ta.
–> Ajankoh­ta valitaan lähem­pä­nä siten, että mahdol­li­sim­man moni pääsee mukaan

Ilo auttaa ‑toimin­ta on suunnat­tu työelä­män ja opinto­jen ulkopuo­li­sil­le, pelikult­tuu­ris­ta kiinnos­tu­neil­le nuoril­le. Varsi­nais­ta ikära­jaa ei ole, vaan tärkein­tä on tavoit­taa ihmisiä, jotka kaipaa­vat yhtei­söl­lis­tä toimin­taa ja hyväk­sy­tyk­si tulemis­ta. Toimin­ta on osa Keski­maan rahoit­ta­maa Ilo auttaa ‑kampan­jaa.

Katso alta video, jossa Topi kertoo vähän tarkem­min toimin­nan sisäl­lös­tä.

Kuvassa Topi Laakso ja tietokoneen ohjaimia. Laakso vetää Music Against Drugs ry:ssä Ilo auttaa -toimintaa.

Jäikö jotain kysyt­tä­vää?
Ota yhteyt­tä toimin­taa pyörit­tä­vään Topiin:

050 5431369
topi.laakso@riemufinland.fi

Toimin­nal­la on myös oma Whatsapp-ryhmä, laita viestiä: 050 543 1369

#iloaut­taa @keskimaa