Music Against Drugs ‑kokonaisuus on käynnistynyt Kuopiossa

Kuuden kuukau­den mittai­nen Music Against Drugs ‑kokonai­suus on käynnis­ty­nyt Kuopios­sa.
Torstai­na 10.9.2015 kokonai­suut­ta käytiin yhdessä läpi kohtaa­van työn ammat­ti­lais­ten kanssa.

Myös Music Against Drugs ‑kokonai­suu­den toimin­ta­to­ril­le sekä Säpinää- ja bändi­kil­pai­lui­hin voi
nyt ilmoit­tau­tua mukaan alla olevien linkkien kautta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kuopion Music Against Drugs ‑bändi­kil­pai­luun

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kuopion Music Against Drugs Säpinää ‑kilpai­luun

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kuopion Music Against Drugs ‑toimin­ta­to­ril­le

Kuopion iltata­pah­tu­ma järjes­te­tään 6.11.2015 klo 17:30–23:00 Petosen nuori­so­ta­lo Pinaril­la.
Käy osallis­tu­mas­sa Facebook-tapah­tu­maan osoit­tees­sa:
https://www.facebook.com/events/990416807688763/