Jyväskylän RiemuFest-tapahtuma siirtyy lakon vuoksi 

Jyväskylän RiemuFest–tapahtuma siirtyy –  Uusi  ajankohta on 12.4.2024

Jyväs­ky­län Riemu­Fest-tapah­tu­man ajankoh­ta siirtyy toimi­hen­ki­lö­liit­to Erton eilen (11.3.) ilmoit­ta­man sosiaa­lia­lan järjes­tö­työn työeh­to­so­pi­mus­ta koske­van lakon vuoksi. Lakko koskee aikavä­lil­lä 21.3. klo 0.01–22.3. klo 23.59 alkavia työvuo­ro­ja ja se koskee kaikkea kysei­sen työeh­to­so­pi­muk­sen alaista työtä.


Tapah­tu­man uusi ajankoh­ta on 12.4.2024, jolloin Riemu­Fest järjes­te­tään aiemmin suunni­tel­lun ohjel­man mukai­ses­ti klo 17–22 Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la (Veturi­tal­lin­ka­tu 6, 40100 Jyväs­ky­lä). 

Pahoit­te­lem­me muutok­ses­ta mahdol­li­ses­ti aiheu­tu­vaa vaivaa ja harmia.

Muutok­ses­ta on tänään (12.3.) Jyväs­ky­län kaupun­gin nuori­so­pal­ve­lui­den kanssa sovitun uuden ajankoh­dan varmis­tu­mi­sen jälkeen tiedo­tet­tu kaikkia keskei­siä sidos­ryh­miä. Huomen­na asiasta tiedo­te­taan laajem­min myös yhdis­tyk­sen sosiaa­li­sen median kanavis­sa, Insta­gra­mis­sa ja Faceboo­kis­sa.

Mikäli kysymyk­siä herää, voitte olla yhtey­des­sä:

Emma Heino­nen, tuotta­ja
050 445 6449
emma.heinonen@riemufinland.fi

Reeta Nitovuo­ri, viestin­tä­pääl­lik­kö
050 345 6350
reeta.nitovuori@riemufinland.fi

Riemu­fest-tapah­tu­ma­si­vu: www.riemufest.fi