Tapahtumat

Omat tapahtumat

ISGee-yhteisö järjes­tää useita omia tapah­tu­mia vuodes­sa. Tapah­tu­ma­re­per­tu­aa­riin kuuluu mm. LANit, pelikil­pai­lut, stream-marato­nit, yhtei­set pelia­jan­koh­dat ja peliai­kas­tu­diot.

Mukana järjestämässä 

ISGee on mukana järjes­tä­mäs­sä useita tapah­tu­mia yhteis­työ­kump­pa­nei­den­sa kanssa. ISGee-yhtei­sön kanssa voit tutus­tua hyvässä seuras­sa tapah­tu­mien kulis­sei­hin

Yhteydet