Olohuone keskiviikkoisin

Tapah­tu­mat joka keski­viik­ko klo 16–20.

Tule mukaan ISGeen Olohuoneeseen!

Olohuo­nees­sa on luvassa rentoa ja mukavaa yhdes­sä­oloa eri teemoil­la mm. erilais­ten pelien pelaa­mis­ta, piknik­ke­jä ja yhdessä liikku­mis­ta. Olohuo­nee­seen voit ottaa osaa juuri omalla taval­la­si, omien kiinnos­tuk­sen kohtei­de­si mukaan. Osallis­tu­mal­la toimin­taan pääset mukaan yhtei­söl­li­seen toimin­taan ja saat mahdol­li­suu­den tutus­tua uusiin ihmisiin. Toimin­ta on ilmais­ta ja avointa kaikil­le 18–29-vuotiaille nuoril­le. Toimin­tam­me on päihtee­tön­tä.

Tarkem­mas­ta ohjel­mas­ta ja kokoon­tu­mis­pai­kois­ta sovitaan osallis­tu­jien kesken kuukausit­tain järjes­tet­tä­vis­sä suunnit­te­lu­mii­teis­sä.  Soita, laita sähkö­pos­tia tai Whatsapp-viestiä Jennal­le (yhteys­tie­dot alla), niin pääset mukaan Olohuo­neen Whatsapp-ryhmään ja Discord-serve­ril­lem­me ja pysyt tarkem­min kuulol­la tapah­tu­mis­ta!

Olet lämpi­mäs­ti terve­tul­lut, mukaan voit ottaa myös ystävä­si!
Nähdään keski­viik­koi­sin klo 16–20 toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa:  Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. 

Olohuo­neen ohjel­maa touko­kuus­sa:

5.6. Musiik­ki­raa­ti
12.6. Piknik/pihapelit
19.6. Keilaus/Biljardi
26.6. Ranta­päi­vä
3.7. Kokkausil­ta

Olohuo­nee­seen ja muuhun­kin ISGee-toimin­taan liittyen voit olla yhtey­des­sä Eetuun:

Eetu Kritz-Huhta­nen
050 336 2231