Olo­huo­ne kes­ki­viik­koi­sin

Tapah­tu­mat joka kes­ki­viik­ko klo 16–20.

Tule mukaan ISGeen Olo­huo­nee­seen!

Olo­huo­nees­sa on luvas­sa ren­toa ja muka­vaa yhdes­sä­oloa eri tee­moil­la mm. eri­lais­ten pelien pelaa­mis­ta, pik­nik­ke­jä ja yhdes­sä liik­ku­mis­ta. Olo­huo­nee­seen voit ottaa osaa juu­ri omal­la taval­la­si, omien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­de­si mukaan. Osal­lis­tu­mal­la toi­min­taan pää­set mukaan yhtei­söl­li­seen toi­min­taan ja saat mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin ihmi­siin. Toi­min­ta on ilmais­ta ja avoin­ta kai­kil­le 18–29-vuotiaille nuo­ril­le. Toi­min­tam­me on päih­tee­tön­tä.

Tar­kem­mas­ta ohjel­mas­ta ja kokoon­tu­mis­pai­kois­ta sovi­taan osal­lis­tu­jien kes­ken kuu­kausit­tain jär­jes­tet­tä­vis­sä suun­nit­te­lu­mii­teis­sä.  Soi­ta, lai­ta säh­kö­pos­tia tai What­sapp-vies­tiä Jen­nal­le (yhteys­tie­dot alla), niin pää­set mukaan Olo­huo­neen What­sapp-ryh­mään ja Discord-ser­ve­ril­lem­me ja pysyt tar­kem­min kuu­lol­la tapah­tu­mis­ta!

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut, mukaan voit ottaa myös ystä­vä­si!
Näh­dään kes­ki­viik­koi­sin klo 16–20 toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa:  Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä.