ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI JYVÄSKYLÄN MUSIIKKIKILPAILUSSA 17.3.2024 MENNESSÄ!
Osallistujien lähettämät kappaleet löydät yhdistyksemme Youtube-kanavalta @riemufinland 🔥
  • Kolme Youtube-äänes­tyk­ses­sä eniten tykkäyk­siä kerän­nyt­tä osallis­tu­jaa nousee lavalle
    Jyväs­ky­län Riemu­Fest-tapah­tu­mas­sa 12.4. klo 17–22 Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la ja äänes­tyk­ses­sä eniten tykkäyk­siä saanut osallis­tu­ja palki­taan Zoom H4N Pro ‑kannet­ta­val­la tallen­ti­mel­la.
Kisan lopul­li­nen voitta­ja valitaan yleisöää­nes­tyk­sel­lä tapah­tu­mas­sa ja palki­taan omalla logolla varus­te­tul­la tausta­kan­kaal­la CD-partne­ril­ta.🔥


    Musiik­ki­kil­pai­lu järjes­te­tään osana Jyväs­ky­län Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta, yhteis­työs­sä Jyväs­ky­län kaupun­gin nuori­so­pal­ve­lui­den kanssa. Kilpai­lun äänes­ty­sai­ka alkaa 7.3.2024 ja päättyy 17.3.2024.

YHTEIS­TYÖS­SÄ: