Ystävänpäivätempaus 14.2.2019

 
 

 Lähdim­me kehit­te­le­mään tempaus­ta ystävän­päi­vää varten vähän vahin­gos­sa.

 

Kun idea heitet­tiin ilmoil­le, muutama vapaa­eh­toi­nen lähti suunnit­te­le­maan ja viemään ideaa eteen­päin. Ryhmä kasvoi lopulta 6 hengen kokoi­sek­si porukak­si meidän eri tiimien jäsenis­tä. Lyhyel­lä suunnit­te­lul­la saimme tapah­tu­man onnis­tu­maan noin viikos­sa alusta loppuun. Tempauk­sel­la halusim­me ilahdut­taa ihmisiä ystävän­päi­vä­nä.


Tapah­tu­ma paikak­si valikoi­tui Jyväs­ky­län Forum, johon saimme luvan pystyt­tää meidän pisteen ja lopulta linnoit­tau­duim­me 2.kerrokseen. Kun saimme sovit­tua budje­tin tapah­tu­mal­le, ostimme Pandal­ta suklaa­ta jaetta­vak­si. Askar­te­lim­me myös paperil­le hyvän mielen lausei­ta ja jaoimme niitä ihmisil­le piris­tä­mään heidän päivään­sä.  Meillä oli myös maskot­ti­na aasi jolla oli “free hugs” ‑kyltti, joka sai ihmiset halaa­maa aasia. Tempaus onnis­tui meidän mieles­täm­me hyvin ja saimme hyvää palau­tet­ta. Forum toivot­ti
meidät terve­tul­leek­si myös jatkos­sa heidän tapah­tu­miin­sa!

Tero Linde­man
Kirjoit­ta­ja on Ink-tiimin media-ja viestin­tä­tii­mis­sä toimiva merko­no­mik­si valmis­tu­nut some-expert­ti.