Taukojumppaa uusissa Nipponsportin tatameissa

Music Against Drugs:in tilat saivat piris­tys­tä, kun Nippons­por­til­ta tilatut tatamit saapui­vat tauko­jump­pa­huo­nee­seen koris­ta­maan lattioi­ta. Matot luovat viihtyi­syyt­tä, eikä erilli­siä jumppa­mat­to­ja tarvit­se nyt kannis­kel­la erikseen tiloi­hin. Aikaa säästyy siis huomat­ta­vas­ti ja polvet­kin kiittä­vät. Kaatu­mi­sia ei tarvit­se nyt pelätä, koska tatamit pysyvät myös hyvin paikal­laan. Tatamis­sa on väreinä punai­nen ja sininen. Tauko­jump­pa­huo­nees­sa on myös helpom­paa pelata pallo­pe­le­jä, kun sukat eivät luista lattioi­ta pitkin. Tatamit estävät myös kaiku­mis­ta, joten tilassa on myös helppo rentou­tua vaikka­pa musii­kin kanssa.

Kyselim­me tauko­jump­pa­vas­taa­val­ta Siiril­tä, mitä mieltä hän on uusista tatameis­ta:

 

Miltä uusi lattia­mat­to on tuntu­nut jalko­je­si alla? Onko se helpot­ta­nut tuokioi­ta?

– Erinomai­nen polvil­laan olemi­seen ja hyvä selälle. Matto on paksu ja miellyt­tä­vä ihoa vasten.

 

Koetko, että matto on autta­nut tauko­jump­pien järjes­tä­mi­ses­sä?

– Kyllä, koska nyt ei ole tarvet­ta kannel­la jumppa­mat­to­ja ympäri huonet­ta. Kaikkien on helppo ottaa paikko­ja, koska ruudut autta­vat hahmot­ta­mi­ses­sa. Ihmisil­lä on enemmän tilaa toimia.

 

Yleinen mieli­pi­de matosta:

Värit ovat mielui­sat ja tasai­set.

 

Kysyim­me myös mieli­pi­det­tä tauko­jum­pis­sa aktii­vi­ses­ti käyneel­tä Jannel­ta, mitä mieltä hän on uudesta tatamis­ta:
”Matto on tuntu­nut pehmeäl­tä. Se tuo hyvää kontras­tia ja väriä huonee­seen, kiva lisä tauko­jump­paan.”

Nippons­por­tin löydät Insta­gra­mis­ta, Faceboo­kis­ta ja hashta­geil­la:

Insta­gram: @nipponsport

Facebook sivu:
https://www.facebook.com/nipponsport.fi/

#nippons­port­fi

 

Tässä linkki matto-ostok­siin: https://www.nipponsport.fi/kamppailulajit/varusteet/tatamit-ja-matot

Suuret kiitok­set Nippons­por­til­le alenne­tul­la hinnal­la saadus­ta tatamis­ta ja järjes­töm­me tilojen liikun­nal­lis­ta­mi­sen tukemi­ses­ta. ?

– Media- ja viestin­tä­tii­mi