Pelimuseovisiitti Tampereella

Erilaisia tietoteknisiä laitteita aseteltuna museoon näytille.

Päiväm­me Ink-tiimil­lä alkoi bussi­mat­kal­la kohti Tampe­reen matka­huol­toa, josta sitten patikoim­me Suomen pelimuseol­le Tampe­reel­le. Päivän aikana ehdimme tutus­tua Suomen pelimuseoon ja samassa yhtey­des­sä oli myös mahdol­li­suus käydä tutus­tu­mas­sa Suomen jääkiek­ko­museoon sekä Tampe­reen luonnon­tie­teel­li­seen museoon. Päivä Pelimuseos­sa oli hyvin antoisa, hauska, ratki­rie­mu­kas.

Emoti­aa­li­nen päivä ainakin omalta osalta­ni, koska museos­sa oli pelaa­jien paitoja, kuvia ja saavu­tuk­sia, joita pienem­pä­nä ihailin. Pelimuseo oli päivän päätee­ma­na, mutta jääkiek­ko­museos­ta jäi kyllä­kin enemmän mieleen omalta osalta­ni. Reissun tarkoi­tus oli lisätä tietoa vanhois­ta peleis­tä ja niiden toimin­ta­ta­vois­ta. Museos­sa olisi voinut viettää vielä paljon enemmän­kin aikaa, mutta meidän aikatau­lu ei antanut periksi. Pelimuseos­ta sain hyviä kuvia, vaikka suurin osa tulikin napsit­tua Jääkiek­ko­museon puolel­ta. Pelimuseon puolel­ta parhai­ten mieleen jäivät seinä täynnä vanhoja pelikon­so­lei­ta ja Jääkiek­ko­museon puolel­ta Jari Kurrin ja Teemu Selän­teen pelipai­dat sekä kameran objek­tii­viin kiinni jäänyt kiekko.

Yleises­ti ottaen päivä oli hyvin mukava ja mielen­kiin­toi­nen, koska se poikke­si taval­li­ses­ta työpäi­väs­tä ja pääsi vähän rentou­tu­maan töistä. Kun vihdoin palasim­me takai­sin Jyväs­ky­lään ja kotiin, ei illalla mennyt kauaa, kun sai unen päästä kiinni.

Kirjoit­ta­nut: Kalle Virta­nen, Ink-tiimi
Kuva: Joni Koivu­ran­ta, Ink-tiimi