Mielen koukerot — Vinkit

Moi.

Tuntuu­ko susta, että on hanka­laa ylläpi­tää omaa hyvin­voin­tia? Tai et tiedä mitä tekisit tai mikä voisi olla mukavaa? Oletko hukan­nut voima­va­ra­si vai tuntuu­ko vain liian haasta­val­ta edes ajatel­la tekevä­si jotain? Se on täysin ymmär­ret­tä­vää. Jo se, että huomaat oman jaksa­mi­se­si, mihin se riittää ja mihin ei, on jo voima­va­ra. Halusim­me tehdä listauk­sen asiois­ta erilai­siin aihei­siin, joista voit etsiä sopivim­mat vinkit juuri itsel­le­si. Haluam­me myös muistut­taa, että vain oma mieli­ku­vi­tus on rajana. Aina ei ole pakko jaksaa.

Nimesim­me listan sopivas­ti kampan­jam­me mukaan, eli:

Mielen koukeroiden vinkit

Tässä juuri sulle muutama aihe, ja siihen meidän kerää­miä vinkke­jä. Ole hyvä!

 • Voima­va­rat 
  • Mieti mistä tykkäät, tee jotain arvoje­si mukais­ta. Oli se sitten: luovuus, musiik­ki, taide, eläimet, lapset, luonto tai mitä tahansa muuta.
  • Sosiaa­li­set tilanteet/tapahtumat/kaverit/järjestöt: Tee ja ole, sinulla on myös oikeus kieltäy­tyä ja vetäy­tyä.
  • Muista ottaa aikaa itsel­le­si — tunnis­ta mikä itseäsi kulut­taa.
  • Harras­tuk­set sisällä ja ulkona toimi­vaa — yksin tai yhdessä. Esimerk­kei­nä mm: vesijuok­su, erilais­ten esinei­den keräily, maalaa­mi­nen, valoku­vaus, improi­lu, kirjoit­ta­mi­nen.
  • Kuunte­le itseäsi ja omaa jaksa­mis­ta­si, niin henkis­tä, psyyk­kis­tä ja fyysis­tä. Aina ei ole pakko.
 • Liikun­ta
  • Käy ulkona ja huomioi hauskoja/mielenkiintoisia juttuja, kerää kiviä tai käpyjä, ihan mitä tekee­kin mieli keräil­lä.
  • Bongai­le eläimiä tai muuta elämää lähiym­pä­ris­tös­sä, mitä näet?
  • Muista, että pieni­kin liike tai venyt­te­ly on hyväksi. Tässä­kin kuunte­le omia rajoja. Tee mitä osaat ja  muista haastaa itseäsi tasai­sen välia­join.
  • Kokeile jotain uutta. Jotain mikä voisi olla hauskaa tai erikois­ta.
  • Seurai­le ihmisiä ja voit tehdä erilai­sia impro harjoi­tuk­sia, vaikka matkien miten joku kävelee tms. Muista ettet kuiten­kaan loukkaa ketään tai tee se ilman, että joku huomaa. Se tuokin jo haastet­ta.
  • Myös vesijuok­su voi olla mukavaa, eikä siinä tule hiki.
  • Mistä motivaa­tio­ta? Mieti mistä saat vähän­kin energi­aa, onko se esimer­kik­si luonto? tai aurinko? vai eläimet? entä musiik­ki? Myös itsensä palkit­se­mi­nen teon jälkeen on hyvä ajatus, oli teko pieni tai iso tai mitä tahansa siltä väliltä.
 • Ruoka
  • Oma tekemä ruoka on terveel­li­sem­pää ja ruoan tekemi­nen voi olla myös hauskaa. Laita musiik­ki taustal­le soimaan.
  • Muista monipuo­li­suus, riittä­väs­ti kun saat syötyä monia ruokia, jaksat ja mieli on parempi.
  • Salli itsel­le­si herkut­te­lu / napos­te­lu: pähki­nät, dippai­le porkka­noi­ta, sekä sipsit sekä karkit on sallit­tu.
  • Muista kohtuus, liika on liikaa tässä­kin.
  • Joskus saa olla valmis­ruo­kia, aina ei ole pakko jaksaa tehdä itse ruokaa.
  • Muista syödä tarpeek­si. Liian vähän tai liian paljon ei ole hyväksi.
  • Vesi on myös tärkeä janojuo­ma, mutta myös tuore­me­hut on hyväksi.
  • Välipa­lat on myös oikein hyvä, ja se voi sisäl­tää hedel­miä, pähki­nöi­tä, leipää tai jostain mistä pidät.
  • Voit tehdä pakka­seen myös ruokaa, niin myöhem­min on valmii­na lempi­ruo­kaa­si.
 • Nukku­mi­nen / Lepo / Arkiryt­mi
  • Mikä sinulle auttaa? Pohdi ja kirjaa ylös.
  • Salli itsel­le­si vapaa­päi­viä, vapaa-aikaa on hyvä ylläpi­tää. Ei kannata rehkiä tauotta.
  • Muista riittä­vä yöuni. Mikä määrä on sopivak­si juuri sinulle? Onko se 6h? vai 8h? vai 10h? Uni on tärkeää, mutta tässä­kin liian vähän tai paljon on huonok­si mielel­le ja omalle jaksa­mi­sel­le.
  • Rentou­du ja anna itsesi myös levätä pitkän työpäivän/opiskelupäivän/liikunnan jälkeen.
  • Voit myös kirjoit­taa itsel­le­si aikatau­lun, mitä milloin­kin tapah­tuu, jos se helpot­taa pitämään hyvästä arkiryt­mis­tä kiinni.
  • Muista myös hassu­tel­la.
  • Tasapai­no­ta päiväsi, viikko­si sen mukaan mitä ne tuo tulles­saan ja mitä olet suunni­tel­lut. Oli siellä sitten työ- tai opiske­lu päiviä, tai luppoai­kaa tai jotain harras­tuk­sia.

Jos koet tarvit­se­va­si apua, tukea tai juttu­ka­ve­ria, niin tässä on esimer­kik­si netistä löyty­viä sivuja, joista saa apua niin netissä kirjoit­ta­mal­la kuin fyysi­ses­ti paikan päältä­kin:

SEKASIN-CHAT: www.sekasin247.fi

TUKINET.NET: www.tukinet.net

MIELI ry: www.mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin

SPR: www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea

OHJAAMO: www.ohjaamot.fi

SUOMEN VALKO­NAU­HA­LIIT­TO: www.suomenvalkonauhaliitto.fi

MTKL: www.mtkl.fi

Tässä vielä linkki persoo­nal­li­suus­tes­tiin, mikäli kiinnos­taa ottaa selvää millai­nen mahdol­li­ses­ti olet: https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti 

Kaikkea hyvää juuri sinulle elämää­si!

Muista, olet arvokas. <3

#Mielel­lä­ni­Mi­nä

Tervei­sin,
Mielel­lä Messiin! ‑kampan­ja­tii­min nuoret