Mediatiimi a.k.a. “mafiatiimi” esittäytyy

 

Jos olisin musiikki olisin… ?

Samuli: Meri
Aku: Säkki­pil­li
Isto: Joutsen­lau­lun kaksi ensim­mäis­tä nuottia
Emmi: rummut

Jos ratsastaisit auringonlaskuun, millä ratsastaisit?

S: Yksisar­vi­sel­la
A: Matti Nykäsel­lä
I: KITTil­lä
E: kamelil­la

Mikä muumihahmo olisit?

S: Muumi­pap­pa
A: Joku Hatti­va­teis­ta
I: Nipsu varmaan
E: pikku myy

Jos olisit voiveitsi, mitä leipää voitelisit?

S: Saaris­to­limp­pu
A: Sämpy­löi­tä
I: Valko­si­pu­li­pa­ton­gin kanta­pa­laa
E: paahto­lei­pää

 

Yksi Ink-Tiimin pahamai­nei­sim­mis­ta ryhmis­tä on Media- eli “Mafia­tii­mi” johon kuulu­vat:
“Don” Emmi, “Puoli­sil­mä” Aku (Don Ald), “Disko” Isto ja “Setä” Samuli.

Media­tii­min toimin­taan kuuluu: Kuvien armoton muokkaus, videon brutaa­li editioin­ti ja sisäl­lön kiris­tä­mi­nen muilta tiimeil­tä. Media­tii­mi on vallan­nut suurim­mak­si osaksi myös sosiaa­li­sen median päivit­tä­mi­sen.

Media­tii­min tavoit­teet ovat simppe­lis­ti: Omien media- ja viestin­tä­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen kuin myös arjen­hal­lin­nan ja oman tervey­den edistä­mi­nen.

“Media­tii­mi rulez”