Esittelyssä: bänditiimi

Bändi­tii­mis­sä soitel­laan ja oleil­laan rennois­sa merkeis­sä. Voit ottaa jakson tavoit­teek­si oman biisin tekemi­sen tai jonkun muun projek­tin, jota on mukava työstää. Voit myös oman tiimisi kanssa osallis­tua muiden tiimien järjes­tä­miin projek­tei­hin erilai­sil­la musiik­kie­si­tyk­sil­lä. Jokai­nen saa tulla soitte­le­maan, olit sitten vasta-alkaja tai kokenut konkari. Ei haittaa vaikka et olisi koskaan edes pitänyt mitään soitin­ta kädessä. Rohkeas­ti mukaan ja kokei­le­maan. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jakson lopussa olet mestari kitaris­ti.

Lue myös blogi­kir­joi­tuk­sem­me bändi­tii­mi­läis­ten kokemuk­sis­ta musiik­kiin ja hyvin­voin­tiin liittyen täältä.