Anssi Kela feat. Jyväskylän sinfonia ‑ilta Music Against Drugs ry:n kanssa

13.5. Jyväs­ky­län Sinfo­nia järjes­ti konser­tin Anssi Kelan kanssa, ja he tarjo­si­vat meille mahdol­li­suu­den päästä kuunte­le­maan tätä konsert­tia Music Against Drugs ry:n porukan kesken. Kerron nyt lyhyes­ti tästä konsert­ti­ko­ke­muk­ses­ta­ni!

Tapasim­me vähän ennen show´ta koko porukan kanssa Pavil­jon­gin aulassa. Itse olin ainakin todella odotta­vai­sin mielin, koska en ole ikinä päässyt kuunte­le­maan sinfo­niaor­kes­te­ria livenä. Lisäksi mielen­kiin­toi­nen yhdis­tel­mä sinfo­ni­aa ja Anssi Kelaa ei voi olla muuta kuin eeppis­tä. Aula oli täynnä ihmisiä, joten siirryim­me hyvissä ajoin paikoil­lem­me.

Lämmit­te­ly soinnut alkoi­vat raikaa­maan ja sovimme, että otamme ryhmä­ku­van sitten välia­jal­la. Valot pimeni­vät ja Kelakin saapui lavalle. Kuultiin sekä Anssi Kelan klassik­ko­ja että myös uudem­pia ja vähem­män kuultu­ja biisejä. Biiseis­tä muodos­tui hauskan mahti­pon­ti­sia ja Kela itsekin sanoi, että hänen biisin­sä alkavat kuulos­ta­maan sinfo­nian kanssa jopa ihan oikeal­ta musii­kil­ta. Milla-biisin tokassa säkeis­tös­sä Kela lauloi hauskas­ti miehes­tä kahvi­lan seinäl­lä, jonka olkaan on tatuoi­tu Jack Nichol­son. Jäi meille mystee­rik­si, että oliko “moka” osa show´ta, vai oikea moka! Kelan huumori siivit­ti pienet mokat hauskas­ti osana show´ta ja tekivät saliin iloisen ilmapii­rin. Hyvä esimerk­ki meille nuoril­le siitä, miten mokaa­mi­nen ei aina ole pahasta, vaan sillä voi olla jopa rentout­ta­va vaiku­tus. Oma lemppa­ri­so­vi­tus oli ehkä Levoton tyttö, jota en muuten ole kauheas­ti välit­tä­nyt kuunnel­la, mutta sinfo­nian kanssa biisi oikein heräsi eloon aivan uudella tavalla.

 

Show oli kyllä miele­tön! Oon aina tykän­nyt kuunnel­la erilai­sia sekoi­tuk­sia esimer­kik­si juuri rockis­ta ja sinfo­nia­musii­kis­ta. Tää oli kyllä niin hieno tilai­suus päästä katso­maan tällais­ta konsert­tia, jossa yhdis­tyy sekä lapsuu­den soite­tuim­mat biisit että sinfo­nian mahta­val­ta kuulos­ta­va musiik­ki. Kiitos Jyväs­ky­län Sinfo­nia!

Senni Sahila

Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­toi­nen ja Ink-tiimi­har­joit­te­li­ja