Music Against Drugs ‑päihdekasvatuskokonaisuuden starttipalaveri järjestettiin Joensuussa 06.10.2015

Joensuun Music Against Drugs -kokonaisuuden starttipalaveri järjestettiin 06.10.2015 Joensuun Urheilutalolla.
Start­ti­pa­la­ve­riin osallis­tu­nei­ta Joensuun Urhei­lu­ta­lol­la 06.10.2015.

Kuuden kuukau­den mittai­sen Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den start­ti­pa­la­ve­ri järjes­tet­tiin Joensuus­sa 06.10.2015. Lämmin kiitos kaikil­le start­ti­pa­la­ve­riin osallis­tu­neil­le!

 Joensuun Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­ma järjes­te­tään 27.11.2015 klo 17:30–23:00 Joensuun Urhei­lu­ta­lol­la.

Käy osallis­tu­mas­sa Facebook-tapah­tu­maan osoit­tees­sa:
https://www.facebook.com/events/469411573241690/

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Joensuun Music Against Drugs ‑kokonai­suu­den bändi- ja Säpinää-kilpai­lui­hin sekä toimin­ta­to­ril­le tapah­tuu alla olevien linkkien kautta:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Joensuun Music Against Drugs ‑bändi­kil­pai­luun

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Joensuun Music Against Drugs Säpinää ‑kilpai­luun

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Joensuun Music Against Drugs ‑toimin­ta­to­ril­le